Tema 3 Planificarea managementului D&I în cadrul  organizației

Managementul D&I în organizații

  • Diversitatea la locul de muncă înseamnă crearea unui mediu favorabil incluziunii, care acceptă diferențele fiecărui individ, le valorifică punctele forte și oferă tuturor angajaților oportunități pentru a-și atinge potențialul maxim.
  • Locurile de muncă bazate pe diversitate includ persoane cu experiențe diferite, personalități diferite și niveluri diferite de experiență pentru a stimula creativitatea și pentru a oferi o gamă largă de puncte de vedere și idei.
Imagine realizată de Helena Lopes: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptop-3688761/

Planificarea managementului D&I în cadrul organizației

Formați un grup de lucru separat pentru a întocmi un plan. Grupul ar  trebui să includă reprezentanți ai personalului, conducerii și grupurilor de discuții privind diversitatea: De ce se elaborează planul? Ce beneficii va avea acesta? Ce legătură are cu activitatea  organizației? Conține grupul toate elementele esențiale? Ce fel de resurse sunt la dispoziția grupului?

Pentru a încuraja participarea, este important ca organizația să informeze și  să țină la curent personalul, clienții și alte părți interesate cu privire la evoluția planului.

Este important să se facă un studiu al situației pentru a întocmi planul  propriu-zis. Metodele și sursele de colectare a datelor ar putea include:

  • analizarea modului în care strategiile, orientările și politicile existente iau în considerare subiectul D&I.
  • Feedback-ul clienților și al personalului
  • Consultarea cu diferite grupuri
  • Egalitate, D&I, satisfacția angajaților, sondaje de accesibilitate

O descriere a procesului de planificare, a  metodelor utilizate, a măsurilor selectate etc. Planul ar trebui să fie luat în considerare și discutat,  editat și adoptat ca parte a procedurii normale de luare a deciziilor din cadrul organizației.

Măsurile sunt puse în aplicare și anunțate în conformitate cu calendarul agreat.

Impactul ar trebui monitorizat la intervale regulate sub diferite forme: proceduri de asigurare a calității, utilizând indicatori și metode de evaluare a impactului, chestionare/sondaje.

Actualizările se fac cu referire la monitorizarea punerii în aplicare a  planului.

Conștientizare → Decizie → Acțiune

Managementul D&I în organizații - cum funcționează diversitatea

Diversitatea în cadrul organizațiilor este, în primul rând, în concordanță cu tratamentul echitabil al tuturor angajaților și cu politicile de nediscriminare și de egalitate.

Această abordare urmărește să creeze un mediu de lucru divers și o cultură incluzivă în care fiecare se simte apreciat și își poate valorifica întregul potențial la locul de muncă.

Consolidarea diversității în ceea ce privește capacitatea angajaților: nevoia de a avea/crea locuri de muncă pentru persoanele cu capacități limitate (cognitive, sociale, emoționale)

O forță de muncă diversă reprezintă un bazin mai profund de cunoștințe, abilități, experiență de viață, perspective și expertiză.