Tema 2 Provocările managementului D&I

Sursa: statista
Sursa: joblist.com
 • Cadrul teoretic punctează că prejudecățile implicite sau inconștiente apar când creierul nostru face judecăți și evaluări incredibil de rapide ale oamenilor și situațiilor, fără să ne dăm seama. Este un proces psihologic, iar prejudecățile noastre sunt influențate de trecutul nostru, de mediul cultural și de experiențele personale.

Exemple de prejudecăți inconștiente

 • Asumarea unei anumite etici bune sau rele a muncii pe baza etniei sau religiei persoanei respective
 • Presupunerea că un sex este mai rezistent la stres decât celălalt
 • Presupunerea unor competențe/performanțe mai scăzute pe baza universității absolvite
 • Înțelegerea importanței folosirii limbajului corect atunci când se comunică cu și despre grupurile de diversitate – modalitatea de a depăși provocarea culturală – reprezintă un pas important în crearea unui mediu de lucru incluziv.

Limbaj incluziv VS limbaj exclusivist

 • Limbajul folosit de conducere sau de colegi are o mare influență și creează un model pentru colegi și pentru întreaga societate.

Cuvintele contează!

Imagine preluată de la Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/men-with-adhesive-tape-over-their-mouths-4611696/

Provocări organizaționale

Întrebare de auto-reflecție: Vă puteți gândi la posibile provocări organizaționale cu care se confruntă o companie sau o entitate și care o împiedică să adopte o strategie D&I?

Pași cheie în depășirea provocărilor organizaționale

 • Instruirea tuturor angajaților
 • Conștientizarea diferitelor grupuri
 • Creșterea gradului de înțelegere a faptului că diversitatea face parte dintr-o strategie pe termen lung
 • Includerea tuturor angajaților
 • Găsirea unui echilibru între perspectivele globale și locale

D&I nu se întâmplă peste noapte - are nevoie de timp și angajament!

Exemple de management D&I

 • Cerințele privind competențele lingvistice sunt prea  ridicate pentru sarcini  care nu sunt  necesare.
 • Persoanele cu accent nu sunt invitate la interviurile de angajare.
 • Tinerii LGBT acceptă glumele jignitoare.
 • Dezvoltarea abilităților de interacțiune interculturală.
 • Folosiți un limbaj clar și nediscriminatoriu.
 • Diseminarea de informații despre practicile religioas /LGBTQI etc.
 • Creșterea accesibilității, ținând cont de nevoile persoanelor cu handicap.
 • Detectarea și prevenirea discriminării.
 • Seminar de formare privind managementul diversității.
 • Anunțuri de angajare care încurajează diferite grupuri să aplice.
 • Luarea în considerare a nevoilor individuale ale diferiților colaboratori.
 • Tratarea diferitelor forme de relații familiale și de îngrijire.
 • Diferite forme de informare și servicii speciale pentru diferite grupuri.
Imagine preluată de la cottonbro: https://www.pexels.com/photo/women-in-black-clothes-in-an-office-7609943/