Tema 2 Cum să implementăm, ca actori locali, campanii de comunicare  de succes pentru o povestire  pozitivă despre migrație: un exemplu din proiectul CLARINET

O introducere utilă a proiectului CLARINET și a obiectivelor sale

CLARINET – Comunicarea autorităților locale pentru integrare în orașele europene (număr de proiect: 821562) este  un proiect finanțat de Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) al UE. Scopul CLARINET este de a educa cetățenii  UE cu privire la valoarea pe care imigranții o aduc societăților lor. În plus, proiectul și-a propus următoarele:

 • Capacitarea autorităților locale, astfel încât acestea să fie capabile să pună în aplicare campanii de comunicare publică, bazate pe dovezi empirice, privind migrația și integrarea, al căror succes este consolidat prin formare și sprijin la locul de muncă.
 • Identificarea și promovarea bunelor practici ale autorităților locale în ceea ce privește campaniile de comunicare publică privind migrația și integrarea la nivelul UE
 • Crearea unui premiu intitulat “Premiul european pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților locale privind migrația și integrarea”.
 • Furnizarea unui kit de povestiri pozitive pentru autoritățile locale privind migrația și integrarea.
 • Implementarea a 8 programe de formare pentru autoritățile locale, care să analizeze cum să vorbească despre migrație și integrare în comunitățile lor.
 • Înființarea a 8 centre de rezidență pentru artiștii din teritoriile participante.
 • Conceperea și promovarea a 8 campanii de comunicare privind migrația, care au fost realizate de către autoritățile locale implicate.

Proiectul CLARINET a fost condus de municipalitatea din Lampedusa și Linosa (Italia), iar pentru derularea acestui proiect  a fost format un parteneriat cu mai multe părți interesate, printre care:

 • 8 autorități locale (în total) care sunt situate în regiunile de frontieră
 • 9 organizații ale societății civile, cu sediul în 8 țări diferite din UE
 • 2 Rețele internaționale

Puteți găsi mai multe informații despre acest parteneriat la: https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/#partner

 • Τhe European Award for Local Authorities’ Public Communication Campaigns on Migration and Integration (Premiul european pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților locale privind migrația și integrarea) a fost implementat prin proiectul CLARINET în 2019.
 • Scopul acestuia a fost promovarea și recunoașterea campaniilor și activităților de comunicare de succes și de impact desfășurate de către sau în numele autorităților locale care demonstrează modul în care migrația în Europa poate aduce beneficii societăților lor.
 • În momentul depunerii candidaturii, candidații au putut alege doar o singură categorie. Campanii transversale care utilizează
 • mai multe canale trebuiau să se aplice la o singură categorie.
 • Premiul CLARINET a fost un adevărat stup de idei, reunind 53 de campanii de comunicare eligibile, conduse de autoritățile publice sau în numele acestora, care oferă o poveste pozitivă despre migrație.

Premiul a fost împărțit în trei categorii:

 • Web și Social Media; campanii și activități de comunicare desfășurate în principal prin intermediul canalelor online, cum ar fi site-uri web, Facebook, YouTube, Twitter și Instagram, printre altele.
 • Evenimente publice; campanii și inițiative de comunicare care se desfășoară în principal prin expoziții, ateliere, manifestări artistice sau sportive.
 • Mass-media tradițională; se referă la campaniile și activitățile de comunicare care se desfășoară în principal prin intermediul televiziunii, radioului, presei scrise și publicității în aer liber.

Video:

Kitul de povestiri pozitive despre migrație pentru autoritățile locale îi conduce pe cititori într-un tur al campaniilor de  comunicare ale autorităților locale, multe dintre acestea fiind extrem de inovatoare și inspiraționale. Scopul kit-ului este de a colecta cele mai bune practici, sfaturi practice și exemple concrete pe care administrațiile publice să le folosească atunci când își  lansează propriile campanii.

Acest set de instrumente se concentrează pe campaniile de comunicare publică și se adresează în primul rând  administrațiilor locale. Cu toate acestea, multe dintre campaniile Premiului CLARINET au fost desfășurate în principal de  organizații private în colaborare cu sau în numele municipalităților sau al administrațiilor locale.

În ceea ce privește migrația, guvernele locale au mai multă influență atunci când se adresează cetățenilor și sunt mai bine poziționate decât asociațiile societății civile pentru a transmite un mesaj publicului.

Cu toate acestea, multe administrații locale nu dispun de resursele necesare pentru a întreprinde un proces dificil, cum ar fi  o campanie complexă de comunicare. Colaborarea dintre administrațiile locale și societatea civilă s-a dovedit a fi o  strategie câștigătoare în elaborarea și punerea în aplicare a unor campanii de comunicare publică inovatoare, capabile să  ajungă la cetățeni în multe cazuri.

Nucleul kitului este reprezentat de secțiunea “Cum desfășurăm o campanie”, care este împărțită în patru secțiuni principale  ce permit o explorare amplă a celor mai interesante caracteristici ale campaniilor de succes de comunicare privind migrația.

Inițial au fost examinate o serie de principii generale, care sunt elemente comune tuturor campaniilor și care sunt relevante  indiferent de platforma media pe care este dezvoltată campania.

Apoi, fiecare categorie a premiului CLARINET a fost studiată individual pentru a determina unele aspecte specifice care trebuie  luate în considerare atunci când se dezvoltă campanii pentru web și social media, platforme media tradiționale și evenimente  publice.

Fiecare dintre aceste secțiuni include referințe la alte proiecte și instrumente, sfaturi practice și linkuri către campaniile  prezentate la Premiul CLARINET, care oferă exemple de succes și vă pot inspira atunci când creați propria campanie.

În afară de canalul principal ales, există câteva elemente comune care sunt necesare pentru o campanie de  comunicare de succes și cu impact ridicat. Unele dintre acestea sunt fundamentale, în timp ce altele sunt doar sugestii care pot fi  urmate sau ignorate în funcție de circumstanțe. Diferite elemente pot fi combinate, dar nu toate trebuie să fie incluse:

 • Umorul: Umorul nu trebuie privit ca o glumă, ci ca o tehnică de povestire. Utilizarea umorului într-o campanie de comunicare privind migrația este o cale dificilă de urmat, deoarece poate fi percepută de mulți ca fiind nepotrivită și  insensibilă. Cu toate acestea, umorul poate fi atât o alegere curajoasă, cât și o strategie câștigătoare pentru a ajunge la un public mai larg.
 • Migranții ca cetățeni: Campaniile de comunicare trebuie să încerce să transmită un mesaj direct, subliniind faptul  că migranții sunt noi membri ai societății gazdă, demonstrând cetățenilor nativi importanța adoptării unei perspective pe termen lung, cu scopul de a spori incluziunea lor și, astfel, de a face o diferență pozitivă pentru societate.
 • Povestiri: Storytelling presupune crearea unor narațiuni alternative sau contra-narațiuni față de cele dominante. O contra-narațiune are, de obicei, un cadru pe termen scurt și vizează să răspundă direct unui anumit discurs, subliniindu-i inconsecvențele și delegitimându-l; pe de altă parte, o narațiune alternativă nu deconstruiește pur și simplu un discurs, ci  construiește o reprezentare complet nouă a lumii, oferind chei alternative de interpretare a unui fenomen cu rezultate pe  termen lung.
 • Migranții ca protagoniști: Campaniile care nu reușesc să se concentreze pe “auto-reprezentarea [migranților], ci pe ideea pe care o avem despre ei, sfârșesc prin a repeta o imagine stereotipică și detrimentală diversității culturale”. Din acest motiv, o campanie eficientă despre migrație trebuie să implice principalii protagoniști, migranții înșiși. Acest proces  poate fi realizat printr-o varietate de activități, cum ar fi grupuri de discuții, ateliere de lucru, cereri de idei și participarea  online prin intermediul rețelelor sociale.
 • Art: Arta poate servi în două scopuri: a) este o modalitate excelentă de a implica migranții în activități semnificative, punând în același timp bazele campaniei dumneavoastră; b) este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a stârni emoțiile publicului dumneavoastră, ceea ce ajută la descoperirea unui teren comun între migranți și societatea gazdă.

Platformele web și social media vor juca, probabil, un rol mai important în campaniile de comunicare. Publicarea de  conținut gratuit poate fi partajată în și de pe o pagină de Facebook, un cont de Twitter, sau un profil de Instagram, de  exemplu. Cu toate acestea, este nevoie de mai mult efort pentru a atrage un public mai larg și a crea o campanie de  succes.

Mediile sociale au reușit să fie desupra celorlalte canale. Cu toate acestea, dezvoltarea unei campanii pe mediile  tradiționale poate oferi avantaje care nu trebuie neglijate. Mediile tradiționale, de exemplu, vă pot permite să ajungeți la un  grup mai mare și mai divers de persoane, datorită audienței deja stabilite a unui canal de televiziune sau radio.

Există o gamă largă de campanii dezvoltate prin intermediul evenimentelor publice, precum și numeroase oportunități  pentru campanii inovatoare și  de succes.

Rezidențele artistice CLARINET

Campanii de comunicare locală Obiective specifice

Principalul obiectiv și mesaj al campaniei de comunicare a fost acela de a-i prezenta pe  migranți ca protagoniști, ca oameni care sunt mai mult decât simple statistici. Campania de comunicare a luat forma unui  eveniment în municipalitatea Agios Athanasios, prin intermediul căruia au fost promovate produsele artistice printr-o expoziție de  artă.

Inaugurarea instalației video a fost punctul central al campaniei de comunicare din  Traiskirchen. Această colibă tradițională, dintr-o podgorie din apropierea taberei de refugiați, a fost reconstruită în întregime  de zidari afgani în septembrie 2018. De atunci, a servit drept spațiu de evenimente pentru ca talentele globale să își expună  și să își îmbunătățească aptitudinile artistice.

Principalul obiectiv al campaniei Different Together (Razlini skupaj) a fost de a  arăta că municipalitatea din Črnomelj și regiunea Bela Krajina găzduiesc deja un număr mare de migranți în această  regiune. Campania a constat în mai multe evenimente individuale, precum și un eveniment final în cadrul căruia au fost  prezentate activitățile campaniei.

Campania din Constanța, România, a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare, cunoaștere și  înțelegere între localnici și imigranți, precum și promovarea unui nou sentiment de încredere și  apartenență. Campania s-a concentrat pe experiențele, poveștile și percepțiile migranților și ale localnicilor, precum și pe conviețuirea dintre migranți și rezidenți, urmărind  promovarea contribuției pozitive a migranților la comunitatea gazdă, respectiv în municipiul Constanța și  în regiunea Dobrogea.

Campania a pus accentul pe unitate și diversitate. Oamenii care locuiesc la granița sudică a  Ungariei au avut întotdeauna o relație specială cu frontierele. Ca un omagiu adus victimelor migrației, a fost filmat și un  interviu cu localnici despre experiențele lor legate de imigrație și de fluxurile de refugiați.

Principalul obiectiv al campaniei de comunicare Clarinet din Burgas a fost de a stabili un standard de  comunicare unificat pentru funcționarii publici atunci când se discută despre migrație și integrarea migranților în  comunitate. Deși este denumită campanie, activitățile de comunicare integrată au avut un alt scop: au contribuit la crearea unei noi narațiuni despre migrație și despre impactul pozitiv pe care migranții l-au avut asupra culturii  locale.

Campania a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare, cunoaștere și înțelegere a tuturor  aspectelor legate de migrație și motivele acesteia, acceptare și varietate. A fost evidențiată istoria îndelungată a  circulației persoanelor care trăiesc în apropierea Mării Mediterane. În același timp, a fost discutată problema insularității și a izolării pe care aceasta o provoacă.

Obiectivul campaniei de comunicare CLARINET “Isola di Pace” din Lampedusa a fost de a plasa  conceptul de pace în centrul vieții insulei, începând cu sprijinul acordat poporului ucrainean și tuturor ființelor umane care  suferă consecințele războaielor mai apropiate sau mai îndepărtate, până la interacțiunile pașnice din cadrul comunității  locale, indiferent de apartenența geografică, culturală și  religioasă a oamenilor.