Tema 1 Prezentarea celor mai bune practici din  România și discuții, principalele concluzii,  elemente cheie de adoptat

 • O bună practică nu este doar o practică bună, ci și o practică care s-a dovedit că funcționează bine și produce rezultate bune și, prin urmare, este recomandată ca model.
 • Actorii locali din România au diferite modalități de conexiune cu femeile din țările terțe. De la sprijin și servicii psiho-sociale, la oportunități de educație, integrare pe piața forței de muncă sau consiliere juridică, părțile interesate din România abordează în mod activ nevoile resortisanților țărilor terțe în cadrul strategiilor lor de dezvoltare.
 • De exemplu, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB, Cluj) în parteneriat cu UNHCR implementează un proiect concentrat pe înscrierea refugiaților în programe de învățământ superior, oferind și burse ca mijloc de sprijin financiar. În plus, UBB și UNHCR oferă burse pentru studenții de la masterat care cercetează teme precum integrarea migranților și refugiaților. Oportunitățile Erasmus+ și schimburile internaționale pentru studenții străini sunt alte exemple ale modului în care UBB abordează dreptul la educație al resortisanților țărilor terțe.
Imagine preluată de la: https://www.unhcr.org/ro/wp-content/uploads/sites/23/2019/11/10160152.MP4.00_00_05_00.Still001.jpg
Imagine preluată de la: https://cnrr.ro/images/cnnr_logo_140.png
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are diferite parteneriate cu companii private; studenții pot aplica pentru stagii de practică adaptate specializării lor.
 • Consiliul Național al Refugiaților din România (CNRR) are o activitate continuă privind integrarea pe piața muncii și servicii juridice pentru refugiați. Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) este o organizație neguvernamentală înființată în 1998, cu statut de utilitate publică din 2003. Misiunea CNRR este de a promova și apăra prin toate mijloacele legale drepturile omului în general și drepturile migranților, refugiaților și solicitanților de azil în special. CNRR oferă asistență socială și consultanță juridică servicii în cadrul departamentelor sale specializate.
 • Aici puteți găsi detalii despre CNRR și modalitatea de contactare pentru informații despre programele lor, precum și depre posibilități de colaborare și implicare în programele Consiliului: (Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2, sector 2, București, România +4 021 312 62 10, +4 031 405 02 75, office@cnrr.ro)

Descrierea bunei practici

O inițiativă a UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, programul pilot “Burse de cercetare UNHCR” a fost lansat în 2020. Prin intermediul acestui program, UNHCR își propune să stimuleze interesul academic pentru subiecte legate de strămutarea forțată, refugiați, azil și apatrizi. Inițiativa se adresează studenților din ultimul an de masterat de la trei universități românești de top, partenere ale UNHCR (Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Națională de Studii  Politice și Administrative și Universitatea Babeș-Bolyai). Obiectivul principal al acestui program este de a crește  numărul existent date empirice despre refugiații din România prin susținerea financiară a tinerilor cercetători interesați de tematica  incluziunii și bunăstarea refugiaților în România.

O inițiativă a UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, împreună cu diferite universități partenere din România. Scopul burselor este de a se asigura că 15% dintre tinerii refugiați, femei și bărbați pot avea acces la beneficiile învățământului superior până în anul 2023, sprijinindu-i financiar pe tot parcursul procesului de educație. Acestă inițiativă a fost lansată în 2020.

În prezent, CDMiR este un proiect dezvoltat de Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați în parteneriat cu  Centrul  pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis, reunind 23 de organizații neguvernamentale și 5 susținători  din mediul academic și organizații internaționale. CDMiR este singura coaliție a societății civile din România activă  în domeniul migrației, azilului și integrării. Membrii CDMiR acoperă o gamă largă de domenii de expertiză, inclusiv  cercetare, advocacy, asistență materială, juridică și medicală, îndrumare și dialog intercultural.

Pentru a afla mai multe despre CDMiR și activitățile sale, vizitați www.cdmir.ro.

 • Dezvoltat de ARCA-Forumul Român pentru Refugiați și Migranți (ARCA-FRRM) împreună cu Organizația Asociația pentru Dezvoltare – SAH ROM (ADO SAH ROM) și Fundația Soros România, organizații neguvernamentale concentrate pe promovarea respectării drepturilor omului într-o societate liberă, responsabilă și diversă.
 • Ghidul este disponibil în mai multe limbi, inclusiv în arabă, engleză, română, franceză, turcă și chineză.
 • Aici puteți accesa ghidul în diferite limbi.
 • Obiectivul ghidului de informare este de a îmbunătăți cunoștințele despre drepturile, obligațiile și oportunitățile de integrare ca străin aflat în România, facilitând participarea activă la viața economică, socială și culturală a țării gazdă.
 • Prin informare cu privire la drepturi și obligații, precum și despre responsabilitățile și atribuțiile instituțiilor publice și sistemului de protecție socială din România, soluționarea plângerilor, formele de asociere, piața  muncii, serviciile de  ocupare a forței de muncă, ghidul contribuie la îmbunătățirea șanselor cetățenilor din țările terțe de a-și exercita efectiv drepturile; în plus, ghidul contribuie la prevenirea și combaterea excluziunii sociale și a discriminării la locul de muncă, la creșterea mobilității  și la indicarea modalităților de participare activă la viața comunității.

Imagine preluată de la: https://www.scribd.com/document/431759860/docl-17678-489849174, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid%20Bun%20venit%20in%20Romania%20in%20limba%20engleza.pdf

 • Realizat de PATRIR România, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca (proprietar al platformei), OIM România, Work&Roll, Voluntariat pel Valencia, CoachConnect, Asociatia Cluster de Educatie C-EDU.
 • O platformă online dedicată cetățenilor străini din Cluj, care centralizează în cele mai frecvente limbi străine informații despre serviciile esențiale de care străinii ar putea avea nevoie.
 • Platforma a fost creată ca parte a Strategiei de Integrare a Clujului, dezvoltată prin intermediul proiectului European Pact for Integration (EPI -863614-) finanțat prin programul FAMI al Comisiei Europene.
 • Platforma oferă informații care acoperă aspecte instituționale, juridice și administrative, dar și aspecte legate de locuințe, dreptul de ședere, servicii de sănătate, ocuparea forței de muncă, orientare profesională etc.
 • Platforma va fi funcțională începând cu anul 2023.

Imagine preluată de la: https://www.welcometocluj.ro

 • Unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din București, înființat în 2004, a început să angajeze cetățeni din țările terțe în anul 2017.
 • Până în 2019, 10% din angajații lor erau resortisanți ai țărilor terțe (țări de origine: Nepal, Nigeria, Irak, Republica Moldova).
 • Compania a desemnat profesioniști care sunt în contact permanent cu angajații din tările terțe, cu scopul de a facilita procesul de integrare al acestora.

Sursa: Mirage – Handbook of Best Practices. The Professional Inclusion of Third Country Nationals (2019), p. 22-23: https://www.mirageproject.eu/wp-content/uploads/2019/09/mirage-handbook_EN.pdf

 • Înființată în 1995, în Ilfov, de un cetățean turc, SC Karema Fruct SRL comercializează fructe și legume în România.
 • Până în 2019, 10% din angajații lor erau resortisanți ai țărilor terțe, precum:Egipt, Turcia, Republica Moldova).
 • Compania este dețiunută de un resortisant al țărilor terțe, iar angajații nou-veniți primesc cel mai bun sprijin și consiliere pentru integrare.

Sursa: Mirage – Handbook of Best Practices. The Professional Inclusion of Third Country Nationals (2019), p. 38-39: https://www.mirageproject.eu/wp-content/uploads/2019/09/mirage-handbook_EN.pdf

 • Înființată în 2008, în București, Ateliere fără Frontiere (AFF) este o organizație non-profit care promovează inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate.
 • AFF a creat trei întreprinderi sociale de inserție, concentrate pe oferirea de servicii de sprijin, consiliere pentru inserție, psihoterapie, suport pedagogic și de formare pentru persoanele care se confruntă cu dificultăți în integrarea în câmpul muncii (șomaj pe termen lung, dependențe, dizabilități, abandon școlar, violență domestică, trafic de ființe umane, probațiune, pedepse privative de libertate, lipsa unei locuințe etc.).
 • Începând cu martie 2022, AFF a oferit oportunități de angajare pentru ucrainenii care fug de război (limba română nu este obligatorie).
 • Anunțul de angajare este disponibil atât în limba română, cât și în limba ucraineană.
 • În fiecare an, Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, oferă un număr de burse de studii pentru cetățeni din țări din afara UE. Doar candidații care au rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu pentru ultima școală absolvită de cel puțin 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau  din “Bine”, după caz, sunt eligibile.
 • Pentru mai multe detalii privind condițiile de eligibilitate, vă rugăm să consultați Informații privind programul de burse.
 • Solicitanții își pot alege programul de studiu de interes în toate domeniile, cu excepția medicinei, medicinei dentare și farmaciei. Pentru licență și masterat sunt disponibile doar programe de studiu în limba română, promovându-se astfel  limba și cultura română. Cu toate acestea, la nivel de doctorat, candidații pot opta și pentru un program în limba  engleză sau într-o limbă străină (limba stabilită de școala doctorală).
 • De asemenea, se acordă un an pregătitor în limba română înainte de înscrierea la programul de studii ales, pentru cei care nu vorbesc limba română.

Sursa: https://www.mae.ro/en/node/10251#null

 • În fiecare an, Universitatea Transilvania din Brașov oferă un număr de burse pentru cetățeni din afara UE țări.
 • Scopul este de a atrage studenți internaționali pentru a studia la Universitatea Transilvania și de a forma un grup de “ambasadori” ai Universității Transilvania, crescând astfel vizibilitatea internațională a instituției.
 • Bursa se acordă pentru frecventarea integrală a studiilor de licență, masterat sau doctorat pentru candidații acceptați la Universitatea Transilvania.
 • Pentru mai multe detalii privind condițiile de eligibilitate, vă rugăm să consultați Informații privind programul de burse.

Sursa: https://tas.unitbv.ro/

 • Ministerul Economiei oferă în fiecare an 40 de burse de studiu pentru cetățenii din afara UE interesați să se înscrie la un program de studii cu predare în limba română (bursa include un an de studiu al limbii române) la nivel de licență, masterat sau doctorat.
 • Studiile în domeniile afacerilor și economiei, agriculturii, medicinei, petrolului și gazelor și tehnologiei sunt prioritare, deși toate domeniile de studiu sunt eligibile pentru finanțare.
 • Bursa include o scutire de taxe de școlarizare, cazare gratuită și o alocație lunară. Transportul internațional și local, precum și cheltuielile zilnice vor fi acoperite de bursier.

Sursa: https://opportunityforum.info/the-romanian-government-ministry-of-economy-energy-and-business-meema-scholarship/