Tema 1 Definirea managementului diversității și incluziunii  (D&I)

Imagine realizată de Christina Morillo: https://www.pexels.com/photo/three-women-sitting-in-front-of-a-wooden-table-1181708/

Diversitatea poate fi definită ca o gamă de diferențe umane, constând în numeroase elemente identitare vizibile și invizibile, cum ar fi  sexul, rasa, etnia, religia, dizabilitatea, orientarea sexuală, orientarea politică, cetățenia și multe altele . (Consiliul  Europei)

Diversitatea este condiția de a avea sau de a fi compus din elemente diferite; varietate, în special în includerea diferitelor tipuri de persoane într-un grup sau organizație. (Dicționar Merriam-Webster)

Diversitatea include toate modurile în care oamenii sunt diferiți și cuprinde toate caracteristicile diferite care fac ca o persoană să fie diferită sau un grup diferit de altul […] Implică, de asemenea, idei, perspective și valori diferite. (Glosar de termeni)

Cuvânt cheie: diferit

Înțelegerea și aprecierea interdependenței umanității, a culturilor și a mediului natural

Practicarea respectului reciproc pentru calitățile și experiențele diferite de ale tale

Înțelegerea faptului că  diversitatea include nu numai moduri de a fi, ci și moduri de a cunoaște

Recunoașterea faptului că discriminarea personală, culturală și instituționalizată creează și menține privilegii pentru unii, în timp ce creează și menține dezavantaje pentru alții.

Construirea de alianțe dincolo de diferențe ne ajută să contribuim împreună la eradicarea tuturor formelor de discriminare.

→ Legislația UE (Directiva Consiliului 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică și Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (2000/78/CE) stipulează că diversitatea cuprinde șase dimensiuni: Vârsta – Capacități fizice / dizabilități – Cultură – Sex – Religie – Orientare sexuală

 

Acceptând o definiție mai largă și mai profundă a diversității, trebuie să examinați dacă ați progresat dincolo de a privi doar diferențele tradiționale, cum ar fi rasa, sexul și naționalitatea

Autoreflecție / Discuție

 • Organizația dumneavoastră include lucrători cu dizbilități, din generații medii sociale, economice și educaționale diverse?
 • Le permite organizația angajaților să fie deschiși în ceea ce privește orientările sexuale, culturile, opiniile politice și religiile lor?
Imagine preluată de la Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/photo/woman-in-orange-tank-top-sitting-on-black-wheelchair-4064696/

Principalele modele de diversitate

3 termeni cheie și modul în care diferă

SOCIETATE INCLUZIVĂ

 • Incluziunea înseamnă că toți membrii unei societăți au aceleași oportunități, că  persoanele din toate  grupurile și mediile sunt  apreciate și respectate și că fiecare voce este auzită și contează.
 • Faptul că avem o societate diversă nu înseamnă că este și incluzivă.

INCLUZIUNE ACTIVĂ

 • Incluziunea activă înseamnă a permite fiecărui cetățean să participe pe deplin în societateinclusiv să aibă un loc de muncă.
 • În termeni practici, acest lucru înseamnă:
  • Sprijin salarial adecvat
  • Piețe ale muncii favorabile incluziunii
  • Acces la servicii de calitate

PIEȚE ALE MUNCII FAVORABILE INCLUZIUNII

 • Piețe ale muncii favorabile incluziunii astfel:
 • Piețele muncii sunt favorabile incluziunii atunci când toată lumea, la vârsta activă, poate participa la o activitate remunerată, în special persoanele vulnerabile și dezavantajate

Diversitatea este un fapt; incluziunea este o acțiune.

Auto-reflecție / Discuție

Care ar putea fi beneficiile care dereivă din aplicarea practicilor D&I într-o organizație?

Imagine preluată de la Matheus Bertelli: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-each-other-3321797/

Beneficiile D&I într-o organizație

Creativitate și inovare

Inovarea necesită o nouă  perspectivă, iar o forță de muncă diversă și bine gestionată poate genera creativitate și soluții de  afaceri dinamice.

Varietatea de puncte de vedere

O forță de muncă diversă, care se  simte confortabil să comunice puncte  de vedere diferite, oferă un fond mai  mare de idei și experiențe. Diversitatea  stimulează gândirea inovatoare și  rezolvarea eficientă a problemelor.

Fondul de talente

O afacere incluzivă și diversă va atrage profesioniști talentați, ambițioși și cu o viziune globală. Un fond de talente diversificat permite unei organizații să atragă și să păstreze cele mai bune talente.

Adaptabilitate crescută

O bază mai largă de competențe permite întreprinderilor să se adapteze, ceea ce înseamnă o planificare, dezvoltare și execuție mai rapide și mai eficiente.

Angajator de alegere

Într-un loc de muncă bazat pe diversitate, sunt mai multe șanse ca angajații să  rămână motivați și loiali atunci  când se simt respectați și apreciați pentru contribuția lor.

Execuție mai eficientă

Echipele bazate pe diversitate sunt mai  productive și mai performante, fiind  inspirate să dea tot ce au mai bun.

Clienți și piețe noi

Echipele bazate pe diversitate dintr-o organizație  au posibilitatea de a se adresa unor  noi piețe, piețe emergente, pe baza  înțelegerii grupurilor specifice și a  contextului cultural.

Imagine îmbunătățită a organizației

O forță de muncă diversă poate  îmbunătăți opiniile clienților cu privire la  o anumită organizație și la serviciile sau  produsele sale. Organizațiile bazate pe diversitate arată clienților că sunt incluzive, deschise, inovatoare și orientate spre viitor.

Imagine preluată de la Vinicius Altava: https://www.pexels.com/photo/people-lying-on-concrete-stairs-2675757/