Modulul 2: Managementul diversității și  incluziunea

Last updated: iunie 20, 2023

Obiective de învățare

  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la conceptul de D&I și prezentarea beneficiilor aplicării acestui tip de management.
  • Înțelegerea managementului D&I în organizații – cum funcționează și ce provocări apar în cadrul acestui process.
  • Stabilirea bazei pentru crearea și menținerii culturii D&I în cadrul organizației.
  • Identificarea provocărilor D&I și gestionarea acestora din perspectivă personală și organizațională prin împărtășirea de experiențe comune.
  • Înțelegerea managementului D&I în organizații – mod de funcționare și provocări.
  • Identificarea de idei practice pentru implementarea practicilor D&I în organizația dumneavoastră.
  • Înțelegerea acțiunilor specifice care trebuie întreprinse de diverse părți interesate din domeniul incluziunii socio-profesionale a femeilor din țările terțe.
Imagine preluată de la Gotta Be Worth It: https://www.pexels.com/photo/people-sitting-919190/