Onderwerp 3 Planning D&I Management in de organisatie

D&I Management in organisaties

  • Diversiteit op de werkplek betekent het creëren van een inclusieve omgeving die de verschillen van elk individu accepteert, hun sterke punten omarmt en kansen biedt voor alle medewerkers om hun volledige potentieel te bereiken.
  • Diverse werkplekken omvatten mensen met verschillende ervaringen, verschillende persoonlijkheden en verschillende ervaringsniveaus om creativiteit te bevorderen en een scala aan standpunten en ideeën te bieden.
Photo by Helena Lopes: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptop-3688761/

Planning D&I Management in de organisatie

Stel een aparte werkgroep in om een plan te tekenen. De groep moet bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, het management en groepen van diversiteitsdiscussie: Waarom wordt het plan geproduceerd? Welke voordelen zal het hebben? Hoe verhoudt het zich tot het werk van de organisatie? Bevat de groep alle essentiële elementen? Tot wat voor middelen beschikt de groep?

Om participatie te stimuleren is het belangrijk dat de organisatie medewerkers, klanten en andere stakeholders op de hoogte houdt van de voortgang van het plan.

Belangrijk om een overzicht te hebben van de situatie om het daadwerkelijke plan op te stellen. Methoden en bronnen voor gegevensverzameling kunnen het volgende omvatten:

  • Kijken naar hoe bestaande strategieën, richtlijnen en beleid rekening houden met het D&I-onderwerp.
  • Feedback van klanten en medewerkers
  • Overleg met verschillende groepen
  • Gelijkheid, D&I, medewerkerstevredenheid, toegankelijkheidsonderzoeken

Een beschrijving van het planningsproces, de gebruikte methoden, de geselecteerde maatregelen, enz. Het plan moet worden overwogen en besproken, bewerkt en aangenomen als onderdeel van de normale besluitvormingsprocedure van de organisatie.

Maatregelen worden uitgevoerd en aangekondigd volgens afgesproken tijdschema.

Het effect moet op gezette tijden in verschillende vormen worden gemonitord: kwaliteitsborgingsprocedures, met behulp van indicatoren en effectbeoordelingsmethoden, vragenlijsten/enquêtes.

Updates are made with reference to the monitoring of the plan’s implementation.

Bewustzijn → Beslissing → Actie

D&I Management in organisaties – hoe diversiteit werkt

Diversiteit in de organisaties gaat in de eerste plaats in lijn met een eerlijke behandeling van alle werknemers en is in lijn met het non-discriminatie- en gelijkheidsbeleid.

Deze aanpak streeft naar een diverse werkomgeving en een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zijn volledige potentieel op de werkplek kan waarmaken.

Diversiteit vergroten in termen van capaciteit van werknemers: behoefte om werk te hebben / creëren voor mensen met beperkte capaciteiten (cognitief, sociaal, emotioneel)

Een divers personeelsbestand vertegenwoordigt een diepere pool van kennis, vaardigheden, levenservaring, perspectieven en expertise.