Onderwerp 2 Hoe je een succesvolle communicatiecampagne implementeert als lokale actor voor een positieve storytelling van migratie: een voorbeeld uit het CLARINET-project

Een nuttige inleiding tot het CLARINET-project en zijn doelstellingen

CLARINET – Communicatie van lokale autoriteiten voor INtegration in Europese steden (Projectnummer: 821562) is een project dat werd gefinancierd door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) van de EU. Het doel van KLARINET is om EU-burgers te informeren over de waarde die immigranten aan hun samenleving toevoegen. Verder was het project gericht op:

 • Empowerment van lokale overheden, zodat zij in staat zullen zijn om evidence-based publieke communicatiecampagnes over migratie en integratie te implementeren, waarvan het succes wordt versterkt door opleiding en ondersteuning op de werkplek
 • Identificatie en bevordering van goede praktijken van lokale overheden met betrekking tot publieke communicatiecampagnes over migratie en integratie op EU-niveau
 • De instelling van een prijs met de titel “Europese prijs voor voorlichtingscampagnes van lokale overheden over migratie en integratie“
 • De levering van een Positive Storytelling Kit voor lokale overheden over migratie en integratie
 • De implementatie van 8 trainingsprogramma’s voor lokale overheden die nadenken over hoe te praten over migratie en integratie in hun gemeenschappen
 • De oprichting van 8 residenties voor kunstenaars uit de deelnemende gebieden
 • Het ontwerpen en promoten van 8 communicatiecampagnes over migratie die werden uitgevoerd door de betrokken lokale autoriteiten.

Het CLARINET-project werd geleid door de gemeente Lampedusa en Linosa (Italië), terwijl een multi-stakeholderpartnerschap was geformatteerd om dit project uit te voeren, waaronder:

 • 8 lokale overheden (in totaal) die zich in grensregio’s bevinden
 • 9 maatschappelijke organisaties, gevestigd in 8 verschillende EU-landen
 • 2 Internationale netwerken

Meer informatie over de samenwerking vindt u op: https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/#partner

 • De Europese prijs voor voorlichtingscampagnes van lokale overheden over migratie en integratie werd in 2019 door het CLARINET-project uitgeschreven.
 • Het doel was de bevordering en erkenning van succesvolle, impactvolle campagnes en communicatieactiviteiten die door of namens lokale autoriteiten worden uitgevoerd en die aantonen hoe migratie in Europa hun samenlevingen ten goede kan komen.
 • Bij het aanvragen van de Award hoefden kandidaten slechts één categorie te kiezen. Transversale campagnes die meerdere kanalen gebruiken, moesten op slechts één categorie van toepassing zijn.
 • De CLARINET Award is een bijenkorf van ideeën geweest, die 53 in aanmerking komende communicatiecampagnes samenbrengt, geleid door of namens overheidsinstanties, die positieve migratieverhalen bieden.

Deze prijs was verdeeld in drie categorieën:

 • Web en Sociale Media; communicatiecampagnes en -activiteiten die voornamelijk worden uitgevoerd via online kanalen zoals websites, Facebook, YouTube, Twitter en Instagram, onder andere
 • Openbare evenementen; communicatiecampagnes en -initiatieven die voornamelijk worden uitgevoerd door middel van tentoonstellingen, workshops, artistieke of sportieve manifestaties.
 • Traditionele media; verwijst naar communicatiecampagnes en -activiteiten die voornamelijk worden uitgevoerd via televisie, radio, gedrukte media en buitenreclame.

Video:

De Positive Storytelling Kit over migratie voor lokale autoriteiten neemt lezers mee langs de communicatiecampagnes van lokale autoriteiten, waarvan vele zeer innovatief en inspirerend zijn. Het doel is om, praktische tips en concrete voorbeelden te verzamelen die overheidsdiensten kunnen gebruiken bij het lanceren van hun eigen campagnes.

Deze toolkit richt zich op publiekscommunicatiecampagnes en is primair gericht op lokale overheden. Veel CLARINET Award-campagnes werden echter voornamelijk uitgevoerd door particuliere organisaties in samenwerking met of namens gemeenten of lokale overheden.

Wat migratie betreft, hebben lokale overheden meer gewicht in de schaal wanneer ze met burgers spreken en zijn ze beter geplaatst om een ​​boodschap aan het publiek over te brengen dan maatschappelijke organisaties.

Veel lokale overheden hebben echter niet de middelen om een ​​moeilijk proces te ondernemen, zoals een complexe communicatiecampagne. Samenwerking tussen lokale overheden en het maatschappelijk middenveld is een winnende strategie gebleken bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve openbare communicatiecampagnes die in veel gevallen burgers kunnen bereiken.

Het hart van de Kit is de sectie ‘’How to Run a Campaign’’, die is onderverdeeld in vier hoofdsecties die een brede verkenning van de meest interessante functies van succesvolle migratie communicatiecampagnes mogelijk maken.

In eerste instantie zijn een aantal algemene principes onderzocht, die elementen zijn die gemeenschappelijk zijn voor alle campagnes en relevant zijn, ongeacht het mediaplatform waarop de campagne is ontwikkeld.

Vervolgens werd elke CLARINET Award-categorie afzonderlijk bestudeerd om enkele details te bepalen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van campagnes voor web- en sociale media, traditionele mediaplatforms en openbare evenementen.

Elk van deze secties bevat verwijzingen naar andere projecten en hulpmiddelen, praktische tips en links naar campagnes die zijn ingediend voor de CLARINET Award die succesvolle voorbeelden bieden en u kunnen inspireren bij het maken van uw eigen campagne.

Algemene principes;

Afgezien van het gekozen primaire kanaal, zijn er verschillende gemeenschappelijke elementen die nodig zijn voor een succesvolle communicatiecampagne met grote impact. Sommige zijn fundamenteel, terwijl andere slechts suggesties zijn die kunnen worden gevolgd of genegeerd, afhankelijk van de omstandigheden. Verschillende elementen kunnen worden gecombineerd, maar ze hoeven niet allemaal te worden opgenomen:

 • Humor: Humor moet niet worden gezien als een grap, maar als een verteltechniek. Het gebruik van humor in een communicatiecampagne over migratie is een moeilijke weg omdat het door velen als ongepast en ongevoelig kan worden ervaren. Humor kan echter zowel een moedige keuze als een winnende strategie zijn om een ​​breder publiek te bereiken.
 • Migranten als burgers: Communicatiecampagnes moeten werken om een ​​directe boodschap over te brengen, waarbij wordt benadrukt dat migranten nieuwe leden van de ontvangende samenleving zijn, waarbij autochtone burgers het belang van een langetermijnperspectief worden getoond, met als doel hun integratie te vergroten en zo een positief verschil te maken voor de samenleving.
 • Storytelling: Verhalen vertellen houdt in dat er alternatieve of tegengestelde verhalen worden gecreëerd voor de dominante verhalen. Een tegenvertelling heeft doorgaans een kortetermijnkader en is gericht op het direct reageren op een specifiek discours, de inconsistenties ervan benadrukken en het delegitimeren; aan de andere kant deconstrueert een alternatieve vertelling niet simpelweg een discours, maar construeert het een geheel nieuwe representatie van de wereld, waarbij alternatieve sleutels worden geboden voor het interpreteren van een fenomeen met langetermijnresultaten
 • Migranten als protagonisten: Campagnes die zich niet richten op “de automatische representatie [van migranten], maar in plaats daarvan op het idee dat we van hen hebben, herhalen uiteindelijk een stereotiep en schadelijk beeld van culturele diversiteit”. Om deze reden is een effectieve campagne over Bij migratie moeten de hoofdrolspelers, de migranten zelf, worden betrokken Dit proces kan worden bereikt door middel van een verscheidenheid aan activiteiten zoals focusgroepen, workshops, oproepen tot het indienen van ideeën en online participatie via sociale media.
 • Kunst: Kunst kan twee doelen dienen; a) Het is een uitstekende manier om migranten te betrekken bij zinvolle activiteiten en tegelijkertijd de basis te leggen voor uw campagne. b) Het is een van de meest effectieve middelen om de emoties van uw publiek op te wekken, wat helpt bij het ontdekken van overeenkomsten tussen migranten en de ontvangende samenleving.

Web- en socialemediaplatforms zullen waarschijnlijk een grotere rol gaan spelen in communicatiecampagnes. De publicatie van gratis content kan bijvoorbeeld worden gedeeld in en vanaf een Facebook-pagina, een Twitter-account of een Instagram-profiel. Er is echter meer inspanning nodig om een ​​breder publiek aan te trekken en een succesvolle campagne op te zetten.

Sociale media zijn erin geslaagd om bovenaan elk ander kanaal te staan. Het ontwikkelen van een campagne op traditionele media kan echter voordelen bieden die niet over het hoofd mogen worden gezien. Met traditionele media kunt u bijvoorbeeld een grotere, meer diverse groep mensen bereiken, vanwege het reeds gevestigde publiek van een tv- of radiozender.

Er is een breed scala aan campagnes ontwikkeld via openbare evenementen, evenals tal van mogelijkheden voor innovatieve en succesvolle campagnes

CLARINET’s Artistieke Residenties

Specifieke doeleinden voor lokale communicatiecampagnes

De belangrijkste focus en boodschap van de communicatiecampagne was om migranten te laten zien als hoofdrolspelers, als mensen die meer zijn dan alleen statistieken. De communicatiecampagne nam de vorm aan van een evenement in de gemeente Agios Athanasios, gericht op het promoten van artistieke producten door middel van een kunsttentoonstelling.

De opening van de video-installatie stond centraal in de communicatiecampagne in Traiskirchen. Deze traditionele hut in een wijngaard in de buurt van het vluchtelingenkamp werd in september 2018 volledig herbouwd door Afghaanse metselaars. Sindsdien doet het dienst als evenementenruimte voor internationale talenten om hun talenten te laten zien en te verbeteren.

Het belangrijkste doel van de campagne Different Together (Razlini skupaj) was om te laten zien dat de gemeente Črnomelj en de regio Bela Krajina al een groot aantal migranten in deze regio huisvesten. De campagne bestond uit een aantal losse events en een slotevent waarop de activiteiten van de campagne werden gepresenteerd.

De campagne in Constanta, Roemenië, had tot doel het bewustzijn, de kennis en het begrip tussen autochtonen en immigranten te vergroten en een hernieuwd gevoel van vertrouwen en verbondenheid te bevorderen. De campagne was gericht op de ervaringen, verhalen en percepties van migranten en lokale bewoners, evenals op het samenleven van migranten en bewoners, met als doel de positieve bijdrage van migranten aan de gastgemeenschap te bevorderen, respectievelijk in de gemeente Constanta en de Dobrogea regio.

De campagne legde de nadruk op eenheid en diversiteit. Mensen die aan de zuidgrens van Hongarije wonen, hebben altijd een speciale relatie gehad met grenzen. Als eerbetoon aan de slachtoffers van migratie is er ook een interviewfilm opgenomen met lokale bewoners over hun ervaringen met immigratie en vluchtelingenstromen.

Het belangrijkste doel van de communicatiecampagne voor klarinet in Burgas was om een ​​uniforme communicatiestandaard vast te stellen voor ambtenaren bij het bespreken van migratie en het integreren van migranten in de Burgas-gemeenschap. Hoewel het een campagne wordt genoemd, dienden de geïntegreerde communicatieactiviteiten een ander doel: ze hielpen een nieuw verhaal te creëren over migratie en de positieve impact die migranten hebben gehad op de lokale cultuur.

De campagne had tot doel het bewustzijn, de kennis en het begrip van alle aspecten van migratie en de redenen ervoor te vergroten. Acceptatie en verscheidenheid De lange geschiedenis van verplaatsingen van mensen die in de buurt van de Middellandse Zee wonen, werd belicht. Tegelijkertijd werd de kwestie van het insulaire karakter en het isolement dat daardoor wordt veroorzaakt, besproken.

Het doel van de CLARINET-communicatiecampagne “Isola di Pace” in Lampedusa was om het concept van vrede centraal te stellen in het leven van het eiland, te beginnen met steun aan het Oekraïense volk en alle mensen die lijden onder de gevolgen van nauwere samenwerking. en verder weg gelegen oorlogen, tot vreedzame interacties binnen de lokale gemeenschap, ongeacht de geografische, culturele en religieuze afkomst van de mensen.