Auteursrecht Disclaimer

Al het audiovisuele materiaal was vrij toegankelijk vanaf gratis online stockafbeeldingsplatforms en /of YouTube en past fair use-wetten toe zonder de intentie om auteursrechten te schenden. Als u van mening bent dat auteursrechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op via https://enfem.infoproject.eu/ om de kwestie op een herstellende manier op te lossen.