4 tema: Kaip sukurti įtraukią darbo aplinką

Klausimas: Kaip organizacijos gali žengti kitą veiksmingą žingsnį kuriant įvairovės ir įtraukties kultūrą?

Tai prasideda nuo supratimo, kodėl reikia kurti įvairovę skatinančią darbo vietą, ir žinojimo, ko reikia norint pereiti nuo įvairovės užtikrinimo siekiant atitikti reikalavimus prie įtraukties kultūros, kuri sukuria konkurencinį pranašumą.

 • Tikslingas įsipareigojimas
 • Pokyčių priėmimas
 • Lyderystės svarba
 • Šališkumo pripažinimas
 • Skirtumų priėmimas
 • Norint sukurti įtraukią darbo vietą, svarbu suprasti neįsisąmonintus įsitikinimus, juos atpažinti ir įveikti. Įgyvendinant sėkmingą įvairovės ir įtraukties politiką, svarbu sukurti darbo vietą pagrįsta įtrauktimi, saugumu ir pagarba.
 • Organizacijoms svarbu užtikrinti skaidrią komunikaciją, kurti atvirumu ir pasitikėjimu grįstą bendravimą, sudaryti sąlygas darbuotojams atvirai išsakyti savo nuomonę aktualiais klausimais

Įtrauki darbo vieta pasireiškia:

 • Aktyviu vadovybės dalyvavimu įvairiuose tam tikroms įvairove pasižyminčioms grupėms skirtuose svarbiuose renginiuose.
 • Reguliarių mokymų įvairovės tema, apimančių visus darbuotojus, įgyvendinimu.
 • Kūrimu ir dalyvavimu veiklose skirtose skirtingoms įvairove pasižyminčioms grupėms.
 • Asmeninių neįsisąmonintų įsitikinimų vengimu organizuojant renginius, kuriant veiklas ar renkant grupes.
Nuotraukos autorius Kampus Production: https://www.pexels.com/photo/friends-having-a-party-on-rooftop-building-5935196/

Įtraukios darbo vietos darbo skelbimas

 • Tai, kaip įmonė save pristato darbo skelbimuose, gali turėti lemiamos įtakos kandidatų, kurie kreipiasi dėl darbo, įvairovei.
 • Tai taip pat svarbu darbdavio prekės ženklo formavimui.
 • Naudokite neutralią kalbą ir įtrauktimi pasižyminčias formuluotes.
 • Venkite darbo aprašyme nurodyti pageidaujamą darbuotojo amžių.
 • Venkite priskirti tam tikrus bruožus ar elgseną susijusią su darbu vienai lyčiai bei vyriškos giminės formuluočių.
 • Skatinkite kandidatuoti asmenis priklausančius skirtingoms grupėms ar bendruomenės sluoksniams.
 • Aiškiai nurodykite darbo funkcijas.
 • Į skelbimą įtraukite žinutę apie įsipareigojimą užtikrinti įvairovę ir lygias galimybes organizacijoje.

Įvairove besiremiantis įdarbinimo procesas: Atrankos kriterijai ir darbo pokalbis

→ Įvairove grįstas įdarbinimas remiasi nuopelnais, stengiantis užtikrinti, kad procedūros nebūtų šališkos, susijusios su kandidato amžiumi, rase, lytimi, religija, seksualine orientacija ir kitomis asmeninėmis savybėmis, nesusijusiomis su jo darbo pasiekimais.

 • Apsvarstykite „akląjį“ įdarbinimą: tai procesas, kurio metu užblokuojama kandidato į darbo vietą asmeninė informacija, galinti turėti įtakos sprendimui dėl jo/jos įdarbinimo bei padėti išvengti „šališkumo“. Šališkumas gali pasireikšti įvairiais būdais – tiek nesąmoningai, tiek sąmoningai, o tyrimai rodo, kad šališkumas gali pasireikšti jau pradiniame gyvenimo aprašymų peržiūros etape.
 • Pokalbio vedantysis turėtų apsvarstyti ar laikas, vieta ir įdarbinimo metodai yra priimtini visiems bendruomenės nariams.
 • Naudokite įtraukią kalbą ir (arba) formuluotę;
 • Pateikite darbo pasiūlymą: pasiteiraukite, ar kandidatas/ė turi kokių nors konkrečių poreikių.
 • Venkite asmeninių klausimų (pvz., ar netrukus planuojate susituokti / pastoti).
 • Į įdarbinimo procesą, taip pat ir darbo pokalbio metu, įtraukite įvairius žmones, kurie nepriklausomai įvertintų kandidatus.
 • Siekdami objektyvumo, laikykitės struktūruoto interviu principų ir pasitelkite rezultatų suvestines su objektyviais rodikliais – struktūruoti pokalbiai leidžia geriau prognozuoti darbo našumą (Macan, 2009 m.).
Nuotraukos autorius cottonbro: https://www.pexels.com/photo/woman-in-black-long-sleeve-shirt-had-a-job-interview-5989927/

Darbuotojų įtraukties užtikrinimas

 • Sąžiningas darbo užmokestis ir darbo sąlygos. Tai taip pat apima pareigų skyrimą atsižvelgiant į įgūdžius ir kompetencijas. Reikėtų laikytis skaidrumo ir informuoti apie darbo užmokesčio sistemą bei konkrečius sprendimus.
 • Švietimas bei mokymai įvairovės tema yra neatskiriama bendros įvairovės strategijos dalis, nes tokiu būdu galima pagerinti santykius su darbuotojais, vadovais, pardavėjais bei klientais.
 • Lygybės tyrimai
 • Mokymai skirti didinti informuotumą apie įvairovę
 • Mokymai skirti ugdyti įvairovės įgūdžius
 • Įvairovės integravimas į kitus mokymus
 • Mokymai įvairove pasižyminčioms komandoms
 • Bendradarbiavimas su vietiniu instruktoriumi / išorės konsultantu
 • Simuliaciniai įvairovės mokymai
 • Mokymai kultūrinės įvairovės tema
 • Privalomi įvairovės pagrindų mokymai vadovams
 • Mokymai apie seksualinį priekabiavimą
 • Konsultacijos poromis
 • Tarpasmeninių ir (arba) bendravimo įgūdžių ugdymas
 • Svarbu siekti darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tam, kad išlaikytumėte pajėgius, atsidavusius darbuotojus, kurių produktyvumas, įsipareigojimas organizacijai ir pasitenkinimas augtų.

 • Vienodas požiūris į skirtingas šeimos ir globos santykių formas
 • Lankstus darbo grafikas
 • Nuotolinio darbo galimybė
 • Vaikų priežiūros centras
 • Pagalba persikeliant
 • Darbo vietos dalijimasis
 • Pagalba šeimos priežiūros atostogų metu
 • Darbo užduotys skirtos ne pilnai darbo dienai
 • Darbo namuose galimybė
 • Išlaikomų asmenų priežiūros išlaidų kompensavimas
 • Sveikatingumo ir gerovės programos
 • Vyresnio amžiaus žmonių nukreipimo priežiūrai paslauga
Nuotraukos autorius Alexander Suhorucov: https://www.pexels.com/photo/successful-multiethnic-business-colleagues-in-modern-office-6457579/

Pagrindiniai reikalavimai, kurių reikėtų laikytis

Įtraukios kultūros pagrindas – pagarba. Su darbuotojais turi būti elgiamasi mandagiai. Darbuotojai žinodami, kad įmonėje skatinama pagarba, jausis labiau užtikrinti kalbėdami bei dalindamiesi naujomis idėjomis.

Viename “Gallup” tyrime nustatyta, kad žmonės, kurie koučingo metu lavino stipriąsias puses, žymiai geriau suvokė įtrauktį.

Kaip jau minėta, viena iš priežasčių, kodėl įmonės pradeda taikyti įvairovės politiką, nes taip elgtis yra teisinga. Tai gerai. Tačiau tam, kad ši įvairovės strategija skatintų ir įtrauktimi pasižyminčią kultūrą, vadovai turi aiškiai išdėstyti savo vertybes ir ketinimus. Vadovai turi sąmoningai kurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi galintys saugiai reikšti savo nuomonę ir kurioje būtų galima skaidriai ir užtikrintai išsakyti konkrečius rūpimus klausimus.

Savirefleksija

Ar galite prisiminti gerosios praktikos pavyzdį, kurį įgyvendino jūsų organizacija arba jūs norėtumėte įgyvendinti ateityje? Kokie gali kilti iššūkiai taikant šią praktiką?