2 tema: Kaip įgyvendinti sėkmingas komunikacijos kampanijas, kuriose integraciją vykdantys asmenys dalintųsi teigiamomis istorijomis apie migraciją: CLARINET projekto pavyzdys

Naudinga informacija apie CLARINET projektą ir jo tikslus

CLARINET – Vietos valdžios institucijų komunikacija siekiant integracijos į Europos miestus (projekto numeris – 821562) – tai ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (AMIF) finansuojamas projektas. CLARINET tikslas – šviesti ES piliečius apie imigrantų vertę, kurią jie suteikia visuomenei. Be to, projektu siekiama:

 • Įgalinti vietos valdžios institucijas, kad jos sugebėtų įgyvendinti įrodymais paremtas visuomenės informavimo apie migraciją ir integraciją kampanijas, jų sėkmę užtikrinant organizuojant mokymus darbo vietoje.
 • Rinkti ir skatinti gerąsias vietos valdžios institucijų praktikas, susijusias su visuomenės informavimo apie migraciją ir integraciją kampanijomis ES lygiu.
 • Įsteigtas apdovanojimas „Europos apdovanojimas už vietinės valdžios institucijų viešųjų ryšių kampanijas migracijos ir integracijos tema”.
 • Pozityvaus istorijų pasakojimo apie migraciją ir integraciją rinkinio, skirto vietos valdžios institucijoms, parengimas
 • Parengtos 8 mokymų programos skirtos vietos valdžios institucijoms, kuriose nagrinėjama kaip tinkamai kalbėti apie migraciją ir integraciją savo bendruomenėse.
 • Dalyvaujančiose teritorijose įkurtos 8 menininkų rezidencijos.
 • Vietos valdžios institucijų sukurtos ir paviešintos 8 komunikacijos apie migraciją kampanijos.

CLARINET projektui vadovavo Lampedūzos ir Linosa savivaldybė (Italija), o šiam projektui vykdyti buvo suformuota įvairių suinteresuotųjų šalių partnerystė, kurią sudarė:

 • 8 vietos valdžios institucijos, esančios pasienio regionuose
 • 9 pilietinės visuomenės organizacijos, įsikūrusios 8 skirtingose ES šalyse
 • 2 tarptautiniai tinklai

Daugiau informacijos apie partnerystę: https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/#partner

 • 2019 m. CLARINET surengė Europos apdovanojimus už vietos valdžios institucijų viešosios komunikacijos kampanijas migracijos ir integracijos tema.
 • Apdovanojimo tikslas – skatinti ir atkreipti dėmesį į sėkmingas ir efektyvias komunikacijos kampanijas ir veiklas, kurias vykdo vietos valdžios institucijos arba kurios yra vykdomos jų vardu ir kuriose atskleidžiama, kaip migracija Europoje gali pasitarnauti visuomenėms.
 • Teikdami paraiškas apdovanojimui gauti, kandidatai galėjo pasirinkti tik vieną kategoriją. Kampanijos, kuriose naudojami keli kanalai, galėjo pretenduoti tik į vieną kategoriją.
 • CLARINET apdovanojimas tapo idėjų aviliu, subūrusiu 53 reikalavimus atitinkančias komunikacijos kampanijas, kurias vykdo vietos valdžios institucijos arba kurios yra vykdomos jų vardu ir kuriose dalinamasi pozityviomis migracijos istorijomis.

Šis apdovanojimas buvo suskirstytas į tris kategorijas:

 • Interneto svetainės ir socialinė žiniasklaida; komunikacijos kampanijos ir veiklos vykdomos internetu, pavyzdžiui, interneto svetainėse, „Facebook”, „YouTube”, „Twitter”, „Instagram” ir kt.
 • Viešieji renginiai; komunikacijos kampanijos ir iniciatyvos, kurios pirmiausia organizuojamos parodų, seminarų, meno ar sporto renginių metu.
 • Tradicinė žiniasklaida; tai komunikacijos kampanijos ir veiklos, pirmiausia vykdomos pasitelkiant televiziją, radiją, spaudą ar lauko reklamą.

Vaizdo įrašas:

Vietos valdžios institucijoms skirtame „Pozityvių pasakojimų apie migraciją rinkinyje” skaitytojams pristatomos vietos valdžios institucijų vykdytos novatoriškos ir įkvepiančios komunikacijos kampanijos. Šio rinkinio tikslas – surinkti gerąją praktiką bei praktinius patarimus ir konkrečius pavyzdžius, kuriais viešojo administravimo institucijos galėtų pasinaudoti rengdamos savo kampanijas.

Šiame vietos valdžios institucijoms skirtame priemonių rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama visuomenės informavimo kampanijoms. Tačiau daugelį CLARINET apdovanojimo kampanijų pirmiausia organizavo privačios organizacijos, bendradarbiaudamos su savivaldybėmis ar vietos valdžios institucijomis arba veikė jų vardu.

Kalbant apie migraciją, vietos valdžios institucijų įtaka piliečiams kur kas didesnė nei pilietinės visuomenės asociacijų, tad jos geriau gali perteikti žinią visuomenei.

Tačiau daugeliui vietos valdžios institucijų trūksta išteklių, kad jos galėtų imtis tokio sudėtingo proceso kaip komunikacijos kampanijos. Vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas daugeliu atvejų yra sėkminga strategija rengiant ir įgyvendinant novatoriškas visuomenės informavimo kampanijas, galinčias pasiekti visuomenę.

Rinkinio esmė – skyrius „Kaip organizuoti kampaniją”, suskirstytas į keturias pagrindines dalis, kuriose galima susipažinti su įdomiausiomis sėkmingų migracijos komunikacijos kampanijų ypatybėmis.

Pradžioje, nagrinėjami bendrieji principai, t. y. elementai, kurie yra bendri visoms kampanijoms ir yra svarbūs nepriklausomai nuo žiniasklaidos platformos, kurioje kampanija rengiama.

Tuomet kiekviena CLARINET apdovanojimų kategorija yra apžvelgiama atskirai, siekiant nustatyti tam tikrus ypatumus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį rengiant kampanijas interneto svetainėse ir socialinėje žiniasklaidoje, tradicinės žiniasklaidos platformose ar viešuosiuose renginiuose.

Kiekvienoje iš šių dalių pateikiama informacija apie kitus projektus ir priemones, praktiniai patarimai ir nuorodos į CLARINET apdovanojimui pateiktas kampanijas, kuriose rasite gerosios praktikos pavyzdžių, kurie įkvėps kurti savo kampaniją.

Bendrieji principai;

Pasirinkus pagrindinį kanalą, dar yra keletas bendrų elementų, kurie būtini sėkmingai ir didelio poveikio komunikacijos kampanijai. Kai kurie iš jų yra esminiai, o kiti – tik siūlomojo pobūdžio, kurių galima laikytis arba nepaisyti priklausomai nuo aplinkybių. Skirtingus elementus galima derinti, tačiau ne visi jie turi būti įtraukti:

 • Humoras: Humoras turėtų būti suvokiamas ne kaip pokštas, o kaip pasakojimo būdas. Naudoti humorą migracijos komunikacijos kampanijoje gali būti sudėtinga, nes daugeliui tai gali pasirodyti netinkama ir nejautru. Tačiau humoras gali būti ir drąsus pasirinkimas, ir laiminti strategija, padedanti pasiekti platesnę auditoriją.
 • Migrantai – tai piliečiai: Komunikacijos kampanijos turi perteikti tiesioginę žinią, pabrėžiant, kad migrantai yra naujieji priimančiosios visuomenės nariai. Siekiant didinti jų įtrauktį ir taip teigiamai paveikti visuomenę, reikia parodyti vietiniams piliečiams, kad svarbu priimti ilgalaikę perspektyvą,
 • Istorijų pasakojimas: Istorijų pasakojimas – tai alternatyvių pasakojimų kūrimas. Kontrpasakojimas paprastai yra trumpalaikis ir juo siekiama tiesiogiai reaguoti į konkretų diskursą, išryškinti jo nenuoseklumą ir jį delegitimizuoti; kita vertus, alternatyvus pasakojimas ne tik dekonstruoja diskursą, bet ir konstruoja visiškai naują pasaulio reprezentaciją, pateikdamas alternatyvų pagrindą reiškiniui interpretuoti ir duodamas ilgalaikių rezultatų.
 • Migrantai kaip pagrindiniai veikėjai: Kampanijos, kurios sutelkia dėmesį į mūsų įsivaizdavimą apie juos, o ne „automatinį [migrantų] vaizdavimą, galų gale kartoja stereotipinį ir žalingą kultūrinės įvairovės įvaizdį”. Dėl šios priežasties veiksminga kampanija apie migraciją turi įtraukti pagrindinius veikėjus – pačius migrantus. To pasiekti galima vykdant įvairias veiklas, pavyzdžiui, rengiant diskusijų grupes, praktinius seminarus, pasitelkus socialinės žiniasklaidos priemones.
 • Menas: Menas gali turėti du tikslus: a) tai puikus būdas įtraukti migrantus į prasmingą veiklą ir kartu padėti pagrindą jūsų kampanijai. b) tai viena veiksmingiausių priemonių sužadinti jūsų auditorijos emocijas, o tai padeda atrasti bendrą kalbą tarp migrantų ir priimančiosios visuomenės.

Tikėtina, kad interneto ir socialinės žiniasklaidos platformos vaidins vieną svarbiausių vaidmenų komunikacijos kampanijose. Nemokamu turiniu galima dalytis, pavyzdžiui, „Facebook” puslapyje, „Twitter” paskyroje ar „Instagram” profilyje. Tačiau norint pritraukti platesnę auditoriją ir sukurti sėkmingą kampaniją, reikės įdėti daugiau pastangų.

Socialinė žiniasklaida tapo pranašesne už bet kurį kitą kanalą. Tačiau tradicinės žiniasklaidos kampanijos vystymas gali turėti privalumų, kurių nereikėtų pamiršti. Pavyzdžiui, tradicinė žiniasklaida gali leisti pasiekti didesnę ir įvairesnę žmonių grupę dėl jau pritrauktos televizijos ar radijo kanalo auditorijos.

Taip pat yra daugybė galimybių rengti novatoriškas ir sėkmingas kampanijas viešųjų renginių metu.

CLARINET menininkų rezidencijos

Konkretūs vietinių komunikacijos kampanijų tikslai

Pagrindinis komunikacijos kampanijos tikslas buvo parodyti migrantus kaip pagrindinius veikėjus, kaip žmones, kurie yra daugiau nei skaičiai statistikoje. Komunikacijos kampanija vyko kaip renginys Agios Athanasios savivaldybėje, kurio tikslas buvo meno parodoje populiarinti meno produktus.

Vaizdo instaliacijos atidarymas buvo pagrindinis komunikacijos kampanijos Traiskirchene akcentas. Tradicinį namelį netoli pabėgėlių stovyklos esančiame vynuogyne 2018 m. rugsėjo mėn. visiškai atstatė afganų mūrininkai. Nuo to laiko jis tarnauja kaip renginių erdvė, kurioje pasaulio talentai gali demonstruoti savo kūrinius.

Pagrindinis kampanijos „Skirtingi kartu” (Razlini skupaj) tikslas buvo atkreipti dėmesį į tai, kad Črnomelj savivaldybėje ir Bela Krajinos regione gyvena daug migrantų. Kampaniją sudarė keli atskiri bei baigiamasis renginys, kuriame buvo pristatytos kampanijos veiklos.

Rumunijos Konstancos mieste vykusios kampanijos tikslas – didinti vietinių gyventojų ir imigrantų informuotumą, žinias ir supratimą, taip pat skatinti pasitikėjimo ir priklausymo bendruomenei jausmą. Kampanijos metu, kuri vyko Konstancos savivaldybėje ir Dobrudžos regione, daugiausia dėmesio buvo skiriama migrantų ir vietinių gyventojų patirčiai ir istorijoms, taip pat tarpusavio bendravimui.

Kampanijos metu buvo akcentuojama vienybė ir įvairovė. Siekiant pagerbti migracijos aukų atminimą, buvo filmuojami interviu su vietos gyventojais, kuriuose jie dalijosi savo patirtimi susijusia su imigracija ir pabėgėlių srautais.

pagrindinis CLARINET komunikacijos kampanijos Burgase tikslas buvo sukurti vieningą komunikacijos standartą skirtą valstybės tarnautojams diskutuoti apie migraciją ir migrantų integraciją į Burgaso bendruomenę. Nors vadinama kampanija, ši integruota komunikacijos veikla turėjo ir kitą tikslą: ji padėjo sukurti naują pasakojimą apie migraciją ir teigiamą migrantų poveikį vietos kultūrai.

Šia kampanija buvo siekiama suteikti žinių bei informuoti visuomenę apie visus migracijos aspektus ir jos priežastis. Buvo akcentuojama su priėmimu ir įvairove susijusi prie Viduržemio jūros gyvenančių žmonių judėjimo istorija. Kartu buvo aptariama izoliacija ir jos sukeliamos atskirties problemos.

CLARINET komunikacijos kampanijos „Isola di Pace” Lampedūzoje tikslas buvo taikos sąvoką paversti salos gyvenimo centru, pradedant parama ukrainiečių tautai ir visiems žmonėms, kenčiantiems nuo karo pasekmių, ir baigiant taikiu bendravimu vietos bendruomenėje, nepriklausomai nuo žmonių geografinės, kultūrinės ar religinės kilmės.

Nuotrauka šaltinis: https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/