2 tema: Įvairovės ir įtraukties valdymo iššūkiai

Source: statista
Source: joblist.com
 • Teorija teigia, kad netiesioginis arba nesąmoningas šališkumas pasireiškia tuo, kad mūsų smegenys, pačios to nesuvokdamos, neįtikėtinai greitai sprendžia ir vertina žmones ir situacijas. Tai psichologinis procesas. Mūsų šališkumui įtakos turi mūsų kilmė, kultūrinė aplinka ir asmeninė patirtis.

Nesąmoningo šališkumo pavyzdžiai:

 • Tam tikros geros ar blogos darbo etikos prielaidos, pagrįstos asmens etnine ar religine priklausomybe.
 • Prielaida, kad viena lytis yra atsparesnė stresui nei kita.
 • Žemesnų įgūdžių ir (arba) pasiekimų prielaida, pagrįsta tuo, koks universitetas baigtas.
 • Supratimas apie tinkamos kalbos vartojimą bendraujant su įvairiomis grupėmis – tai būdas įveikti kultūrinius iššūkius bei esminis žingsnis kuriant įtraukią darbo aplinką.

Įtrauki ir išskirianti kalba

 • Kalba, kurią vartoja vadovybė ar bendradarbiai, yra reikšminga ir tampa pavyzdžiu bendradarbiams ir visai visuomenei.

Žodžiai turi reikšmę!

Nuotraukos autorius Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/men-with-adhesive-tape-over-their-mouths-4611696/

Organizaciniai iššūkiai

Klausimas savirefleksijai: Ar galite įvardyti galimus organizacinius iššūkius, su kuriais susiduria įmonė ar subjektas ir kurie trukdo jiems taikyti įvairovės ir įtraukties valdymo strategiją?

Pagrindiniai žingsniai siekiant įveikti organizacinius iššūkius

 • Mokymai skirti visiems darbuotojams.
 • Įvairių grupių sąmoningumo ugdymas.
 • Didinti suvokimą, jog įvairovė yra ilgalaikės strategijos dalis.
 • Visų darbuotojų įtraukimas.
 • Tinkamos pusiausvyros tarp globalios ir vietinės perspektyvos radimas.

Įvairovė ir įtrauktis neįvyksta per naktį - tam reikia laiko ir pasiryžimo!

Įvairovės ir įtraukties valdymo pavyzdžiai

 • Kalbos įgūdžių reikalavimai yra per aukšti užduotims, kurios nėra būtinos.
 • Į darbo pokalbius nekviečiami asmenys turintys akcentą.
 • LGBT jaunimas priima įžeidžiančius juokelius.
 • Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių lavinimas.
 • Aiškios ir nediskriminuojančios kalbos naudojimas.
 • Informacijos apie religines praktikas / LGBTQI ir kt. sklaida.
 • Didinti prieinamumą, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius.
 • Diskriminacijos identifikavimas ir prevencija.
 • Mokymai įvairovės valdymo tema.
 • Darbo skelbimai raginantys įvairias grupes kreiptis dėl darbo.
 • Atsižvelgimas į individualius skirtingų bendradarbių poreikius
 • Įvairių šeimos ir globos santykių formų traktavimas
 • Skirtingų formų informacija ir specialios paslaugos skirtos skirtingoms grupėms.
Nuotraukos autorius cottonbro: https://www.pexels.com/photo/women-in-black-clothes-in-an-office-7609943/