1 tema: Įvairovės ir įtraukties valdymo apibrėžimas

Nuotraukos autorius Christina Morillo: https://www.pexels.com/photo/three-women-sitting-beside-white-table-1181616/

Įvairovė gali būti apibrėžiama kaip žmonių skirtumai, kuriuos sudaro daugybė matomų ir nematomų aspektų, tokių kaip lytis, rasė, etninė priklausomybė, religija, negalia, seksualinė orientacija, politinės pažiūros, pilietybė ir daugelis kitų (Europos Taryba)

Įvairovė – turintis arba sudarytas iš skirtingų elementų; įvairovė: įvairių tipų žmonių įtraukimas į grupę ar organizaciją (Merriam-Webster žodynas)

Įvairovė apima visus būdus, kuriais žmonės skiriasi, ir visas skirtingas savybes, dėl kurių vienas asmuo ar grupė skiriasi nuo kitos […] Ji taip pat apima skirtingas idėjas, požiūrius ir vertybes (Terminų žodynėlis).

Raktinis žodis: skirtingas

Supratimas, kad žmonija, kultūra ir gamtinė aplinka yra priklausomi viena nuo kitos.

Abipusės pagarbos, skirtingoms savybėms ir patirčiai nei mūsų pačių, praktikavimas.

Supratimas, kad įvairovė apima ne tik buvimo, bet ir žinojimo būdus.

Pripažinimas, kad asmeninė, kultūrinė ir institucinė diskriminacija sukuria ir palaiko vienų privilegijas, o kitiems sukuria nepalankias sąlygas.

Siekiant kartu dirbti ir užkirsti kelią visų formų diskriminacijai, kurti sąjungas nepaisant skirtumų.

ES teisės aktuose (Rasinės lygybės direktyvoje (2000/43/EB) ir ES Užimtumo lygybės direktyvoje (2000/78/EB) nurodoma, kad įvairovė apima šešis aspektus: Amžius – Fizinės galimybės ir (arba) negalia – Kultūra – Lytis – Religija – Seksualinė orientacija

 

Priimdami platesnę ir gilesnę įvairovės apibrėžtį, turite išsiaiškinti, ar neapsiribojate vien tik tradiciniais skirtumais, tokiais kaip rasė, lytis ir tautybė.

Savirefleksija / diskusija

 • Ar jūsų organizacijoje dirba skirtingų kartų neįgalūs darbuotojai iš įvairių socialinių, ekonominių sluoksnių ir skirtingo išsilavinimo lygio?
 • Ar jūsų organizacijoje leidžiama darbuotojams atvirai kalbėti apie savo seksualinę orientaciją, kultūrą, politines pažiūras ir religiją?
Nuotraukos autorius Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/photo/woman-in-orange-tank-top-sitting-on-black-wheelchair-4064696/

Pagrindiniai įvairovės modeliai

3 pagrindinės sąvokos ir jų skirtumai

ĮTRAUKI VISUOMENĖ

 • Įtrauktis reiškia, kad visi visuomenės nariai turi vienodas galimybes, kad visų grupių ir sluoksnių žmonės yra vertinami ir gerbiami, kad kiekvieno balsas yra girdimas ir svarbus.
 • Jei turime įvairialypę visuomenę, tai nereiškia, kad turime ir įtraukią visuomenę.

AKTYVI ĮTRAUKTIS

Aktyvi įtrauktis – tai galimybė kiekvienam piliečiui visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, įskaitant galimybę turėti darbą.

 • Tai reiškia, kad yra:
  • Pakankama pajamų parama
  • Įtraukios darbo rinkos
  • Galimybė naudotis kokybiškomis paslaugomis

ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS

 • Darbo rinkos yra įtraukios, kai visi darbingo amžiaus žmonės, ypač pažeidžiami ir nepalankioje padėtyje esantys asmenys, gali turėti apmokamą darbą.

Įvairovė yra faktas, o įtrauktis - veiksmas.

Savirefleksija / diskusija

Kokius galite įvardyti įvairovės ir įtraukties taikymo organizacijoje privalumus?

Nuotraukos autorius Matheus Bertelli: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-each-other-3321797/

Įvairovės ir įtraukties privalumai organizacijoje

Kūrybiškumas ir inovacijos

Inovacijoms reikia naujų perspektyvų, o gerai valdoma įvairialypė darbo jėga gali paskatinti kūrybiškumą ir dinamiškus verslo sprendimus.

Požiūrių įvairovė

Įvairialypė darbo jėga, kur darbuotojai jaučiasi patogiai keisdamiesi skirtingais požiūriais, praturtina idėjomis ir savo patirtimi. Įvairovė skatina nestandartinį mąstymą ir veiksmingą problemų sprendimą.

Talentų telkinys

Įtrauki ir įvairialypė įmonė pritrauks talentingus, ambicingus ir globaliai mąstančius specialistus. Įvairūs talentai leidžia organizacijai pritraukti ir išlaikyti geriausius talentus.

Didesnės prisitaikymo galimybės

Platesnė įgūdžių bazė padeda įmonėms prisitaikyti, o tai reiškia greitesnį ir veiksmingesnį planavimą, plėtrą ir vykdymą.

Pasirenkamas darbdavys

Įvairialypėse darbo vietose darbuotojai yra linkę išlikti motyvuoti ir lojalūs, jei jaučiasi gerbiami ir vertinami už savo indėlį..

Efektyvesnis užduočių atlikimas

Įvairialypės komandos yra produktyvesnės ir geriau dirba, jos įkvėptos siekti aukščiausių rezultatų.

Nauji klientai ir rinkos

Įvairialypės komandos organizacijoje turi galimybę aptarnauti naujas, besiformuojančias rinkas, nes gali geriau suprasti konkrečias grupes ir jų kultūrines ypatybes.

Geresnis organizacijos įvaizdis

Įvairialypė darbo jėga gali pagerinti klientų nuomonę apie konkrečią organizaciją ir jos paslaugas ar produktus. Įvairialypės organizacijos rodo klientams, kad yra įtraukios, atviros, novatoriškos ir žvelgiančios į ateitį.

Nuotraukos autorius Vinicius Altava: https://www.pexels.com/photo/people-lying-on-concrete-stairs-2675757/