1 tema: Gerosios praktikos Lietuvoje santrauka ir diskusija, pastebėjimai, svarbiausi aspektai, kuriuos galima perimti

Trumpa gerosios praktikos Lietuvoje apžvalga

Iniciatyva – tai įdarbinimo ir verslo konsultacijos su profesionaliu karjeros konsultantu. Organizuojamos grupinės konsultacijos pabėgėliams karjeros, užimtumo ir verslo klausimais. Siekiama, kad vienos grupinės konsultacijos užtektų atskleisti migrantų potencialą, suteikti informacijos, kaip pradėti karjerą ar įsidarbinti Lietuvoje, motyvuoti ir įgalinti imtis veiksmų, kad jie sėkmingai įsitvirtintų darbo rinkoje.

Šaltinis: https://www.pexels.com/photo/photo-of-women-at-the-meeting-3811082/

Iniciatyva prasidėjo 2015 m., kai Lietuvoje pirmą kartą padaugėjo pabėgėlių, daugiausia iš Sirijos ir kitų Arabijos šalių. Idėja kilo Carito organizacijos savanoriui. 2022 m. dėl staigaus pabėgėlių iš Ukrainos antplūdžio šis savanoris vėl pasisiūlė organizuoti grupines konsultacijas pabėgėliams. Organizuojami du atskiri renginiai dvejomis kalbomis – anglų ir rusų.

Vienos grupinės konsultacijos trukmė paprastai trunka apie vieną valandą, tačiau ji priklauso ir nuo grupės dydžio ir įsitraukimo į diskusijas. Trukmė gali būti pratęsta, kad būtų aptarti visi kilę klausimai. Siekiama, kad vienos grupinės konsultacijos užtektų atskleisti migrantų potencialą, suteikti informacijos, kaip pradėti karjerą ar įsidarbinti Lietuvoje, motyvuoti ir įgalinti juos veikti.

Nėra nustatytas tikslus dalyvių skaičius, tačiau rekomenduojama, kad grupėje būtų ne daugiau kaip 10 dalyvių. Šie užsiėmimai vyksta migrantų dienos centre maždaug kartą per savaitę.  Šiuo metu ši iniciatyva įgyvendinama vietos lygmeniu.

Šaltinis: https://www.pexels.com/photo/women-at-the-meeting-3810753/

Konsultacijų metu taikoma koučingo metodika – užduodant tikslingus klausimus siekiama išsiaiškinti stipriausias žmogaus savybes, karjeros galimybes ir atskleisti jo vidinį potencialą. Susitikimo metu karjeros konsultantas padeda sudaryti karjeros planą.

Kadangi centras dirba migrantų ir užsieniečių integracijos srityje, yra lengviau pasiekti tikslinę grupę. Socialinio tinklo „Facebook” puslapyje ta pačia kalba kaip ir numatomas renginys patalpinama renginio informacija, kurioje taip pat pateikiama registracijos forma.

Iš pradžių kai kurių moterų migrančių motyvacija buvo žema dėl jų amžiaus ar šeimyninių įsipareigojimų. Joms ypač svarbios buvo diskusijos apie jų stipriąsias ir silpnąsias puses, kurios padėjo atskleisti jų vidinį potencialą ir susidaryti aiškesnį karjeros galimybių vaizdą.

Šaltinis: https://www.pexels.com/photo/mental-female-specialist-speaking-to-group-of-clients-7176302/

Keletas patarimų visiems, kurie norėtų sekti šiuo pavyzdžiu:

  • Pirmiausia labai svarbu, kad karjeros konsultacijas teiktų patyrę ir profesionalūs karjeros konsultantai.
  • Svarbi aplinka ir erdvė, kurioje vyksta grupinės konsultacijos. Jos turėtų vykti patogioje vietoje, geriausia centre. Interjero dizainas yra labai svarbus siekiant sukurti atpalaiduojančią aplinką migrantams, kad jie galėtų lengvai įsitraukti į veiklas.
  • Apskritai karjeros konsultacijos, kurias teikia profesionalūs karjeros konsultantai, turėtų būti įtrauktos į visų savivaldybių integracijos strategijas. Nors migrantai gali gauti konsultacijas valstybinėse institucijose, pavyzdžiui, Užimtumo tarnyboje, jos ne visuomet tokios veiksmingos, kaip teikiamos ekspertų iš išorės.
  • Siekiant, kad ši iniciatyva būtų ilgalaikė, visų pirma turėtų būti skirtas vyriausybės finansavimas. Į pabėgėlių ir migrantų integracijos programas turėtų būti įtrauktos specialistų teikiamos karjeros konsultacijos.

Šaltinis: https://pixabay.com/photos/women-group-building-teamwork-7297355/

Klausimai diskusijai

  1. Kaip manote, į kokius pagrindinius šios iniciatyvos aspektus svarbiausia atkreipti dėmesį?
  2. Kaip šis gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti praktiškai įgyvendintas jūsų veiklose?
  3. Kaip šis gerosios praktikos pavyzdys gali būti panaudotas būtent moterų trečiųjų šalių piliečių integracijai?
  4. Kaip šis gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti įgyvendintas vietos lygmeniu?
  5. Ko dar reikėtų, kad tokia iniciatyva būtų sėkminga?
Šaltinis: Miguel Á. Padriñán: https://www.pexels.com/photo/white-bubble-illustration-1111372/
Šaltinis: https://pixabay.com/photos/women-friends-hijab-group-girls-5993762/