1.2 modulis: vietinės strategijos planavimas ir kūrimas Lietuvoje

Last updated: rugpjūčio 17, 2023

Mokymosi tikslai

1 modulio „Vietinės strategijos planavimas ir kūrimas” 2 skyriaus „Gerosios praktikos pavyzdžiai – Lietuvos atvejo analizė“ mokymosi tikslai:

  • Analizuodamas gerosios praktikos pavyzdį, besimokantysis galės susipažinti su moterų trečiųjų šalių piliečių (TŠP) sėkmingos integracijos į darbo rinką iniciatyvomis.
Šaltinis: https://pixabay.com/photos/people-girls-women-students-2557396/