Θέμα 9 Εργασιακή Ηθική

Η πεποίθηση ότι η εργασία και η επιμέλεια έχουν ηθικό όφελος και μια έμφυτη ικανότητα, αρετή ή αξία για την ενίσχυση του χαρακτήρα και των ικανοτήτων του ατόμου. Πρόκειται για ένα σύνολο αξιών που επικεντρώνεται στη σημασία της εργασίας και εκδηλώνεται με την αποφασιστικότητα ή την επιθυμία για σκληρή εργασία. Υψηλή διάθεση για εργασιακή ηθική σημαίνει ότι παίρνουν αρκετή ικανοποίηση από τη δουλειά τους για να ολοκληρώσουν κάθε εργασία τους και θέτουν σωστά τις προτεραιότητες για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Οι άνθρωποι με ισχυρή εργασιακή ηθική είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους και θεωρούν κάθε εργασία που κάνουν σημαντική.

Οι πέντε (5) πιο περιζήτητες ηθικές αρχές και συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο:

  • Ακεραιότητα
  • Ειλικρίνεια
  • Πειθαρχία
  • Δίκαιο και σεβασμός
  • Υπευθυνότητα και υπευθυνότητα
Photo by Find Online by: Brett-Jordan https://www.pexels.com/search/Integrity/