Θέμα 8 Επαγγελματική Συμπεριφορά

Είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος συμπεριφορά περιγράφει συχνά τόσο τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεστε όσο και τον τρόπο με τον οποίο ενεργείτε στον εργασιακό χώρο. Μια επαγγελματική στάση είναι συχνά πιο επίσημη από μια προσωπική στάση, όσον αφορά την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση. Η επαγγελματική συμπεριφορά σας βοηθάει να επιτύχετε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εντυπωσιάζοντας και εμπνέοντας παράλληλα τους άλλους και νιώθοντας καλά με τον εαυτό σας.

Τα οκτώ (8) χαρακτηριστικά της στάσης επαγγελματισμού είναι:

  • Επάρκεια
  • Γνώση
  • Ευσυνειδησία
  • Ακεραιότητα
  • Σεβασμός
  • Συναισθηματική νοημοσύνη
  • Καταλληλότητα
  • Αυτοπεποίθηση