Θέμα 7 Ηγεσία

Η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να επηρεάζει, να καθοδηγεί και να καθοδηγεί οπαδούς, μια ομάδα ανθρώπων ή άλλα μέλη ενός οργανισμού. Οι ηγέτες παρακινούν τους άλλους να επιτύχουν κάτι νέο και καλύτερο. Με απλά λόγια, η ηγεσία σημαίνει να παίρνεις ρίσκα και να αμφισβητείς το status quo.

Επτά (7) σημαντικές ηγετικές ικανότητες:

  • Προθυμία ακρόασης
  • Επιμονή
  • Ειλικρίνεια
  • Ανιδιοτέλεια
  • Αποφασιστικότητα
  • Εμπιστοσύνη
  • Ακεραιότητα
Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point