Θέμα 6 Ψηφιακός Γραμματισμός

Η ικανότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και μετάδοσης πληροφοριών με τη χρήση γραπτού λόγου και άλλων μέσων σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες αναφέρεται ως ψηφιακός γραμματισμός. Αξιολογεί τη γραμματική, τη γραφή, τη δακτυλογράφηση και τις τεχνολογικές δεξιότητες παραγωγής κειμένου, εικόνων, ήχου και σχεδίων.

Δεξιότητες Ψηφιακού Γραμματισμού:

  • Ανεξάρτητη έρευνα για την προσαρμογή σε δυναμικά τεχνικά τοπία
  • Εξοικείωση με ψηφιακούς όρους και κοινές πλατφόρμες
  • Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών
  • Ταχεία προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες
  • Διδασκαλία ή επεξήγηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται
Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point