Θέμα 5 Ομαδικότητα

  • Να τα πηγαίνετε καλά και να δημιουργείτε σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικών προσωπικοτήτων.
  • Να δημιουργείτε και να διατηρείτε θετικές εργασιακές σχέσεις με τους διευθυντές και τους συναδέλφους.
  • Να διατηρείτε ανοικτών γραμμών επαφής με άλλους ανθρώπους.
  • Να αναζητείτε μεθόδους για την υποστήριξη και τη βοήθεια των άλλων.
  • Να επιδεικνύετε συμπόνιας για τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων.
  • Να αλληλεπιδράτε με διαφορετικούς ανθρώπους, παραμένοντας προσαρμόσιμοι και ανοιχτόμυαλοι.
  • Να παρατηρείτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι και να τους ακούτε.

Δεξιότητες Ομαδικότητας