Θέμα 4 Επαγγελματική Συγγραφή

Η επαγγελματική συγγραφή είναι κάθε είδος γραπτής επικοινωνίας που δημιουργείται σε ένα εργασιακό περιβάλλον ή πλαίσιο που επιτρέπει στους εργαζόμενους, για παράδειγμα, να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, να βοηθούν την ηγεσία στη λήψη αποφάσεων, να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες, να τηρούν τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς κανονισμούς, να υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κ.λπ.

Παραδείγματα επαγγελματικής συγγραφής:

 • Επαγγελματικές Επιστολές
 • Emails
 • Αναφορές
 • Ενημερωτικά Δελτία
 • Δελτία Τύπου
 • Ημερήσιες Διατάξεις Συναντήσεων
 • Βιογραφικά και συστατικές επιστολές
 • Απαντήσεις σε επιστολές παραπόνων από πελάτες
Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point

Συνήθως, οι επαγγελματικές επιστολές προορίζονται για να κοινοποιούν λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση. Ο χαιρετισμός (“Αγαπητέ κύριε” ή “Χαιρετισμούς!”) και η εισαγωγική γραμμή, η οποία περιγράφει συνοπτικά αυτό που θέλετε να συζητήσετε, πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια σύντομη παράγραφο που ακολουθεί ένα συμβατικό μοτίβο. Μετά από αυτή την εισαγωγική γραμμή, το σώμα του μηνύματός σας ακολουθείται από τελικές γραμμές που είτε ευχαριστούν τον αναγνώστη για τον χρόνο του είτε ζητούν σχόλια σχετικά με το μήνυμά σας, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Εκπαιδευτικά κείμενα και πληροφοριακά έγγραφα
 • Επίσημη και επαγγελματική επιστολή: Η έκταση εξαρτάται από τον σκοπό, τον στόχο του συγγραφέα.
 • Περιγράψτε τι θέλετε να πείτε στην εισαγωγική σας παράγραφο
 • Συμπεριλάβετε τη διεύθυνση του παραλήπτη
 • Συμπεριλάβετε ποιος γράφει την επιστολή
 • Στο σώμα της επιστολής γράψτε το κύριο μήνυμά σας
 • Κλείνοντας την επιστολή σας

Photo by pixabay. Find Online by: https://www.pexels.com/photo/sign-pen-business-document-48195/

 • Χρησιμοποιήστε μια ουσιαστική γραμμή θέματος
 • Να τους απευθύνεστε με τον κατάλληλο τρόπο
 • Κρατήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο θέμα
 • Να είναι εύκολο να διαβαστεί
 • Μην χρησιμοποιείτε αργκό
 • Να είστε ευγενικοί και ευγνώμονες
 • Αν υπήρξε προηγούμενη συζήτηση επαναφέρετε κάποια σημεία αν χρειάζεται
 • Ξαναδιαβάστε το email για να διορθώσετε τυπογραφικά και γραμματικά λάθη
 • Χρησιμοποιήστε επαγγελματική υπογραφή

Photo by Markus-Winkler. Find Online by: https://unsplash.com/photos/Lp4jsVg8gpY

 • Συνοπτική παρουσίαση
 • Περιεχόμενα – Σελίδα ευρετηρίου
 • Εισαγωγή: Προέλευση, βασικά στοιχεία του κύριου θέματος
 • Σώμα: Κύρια έκθεση
 • Συμπέρασμα: Συμπεράσματα, ληφθέντα μέτρα, προβλέψεις
 • Αναφορά: πηγές πληροφοριών
 • Παράρτημα

Photo by photomix-company. Find Online by: https://www.pexels.com/photo/documents-on-wooden-surface-95916/

 • Στρατηγική για ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αποφασίστε πώς το ενημερωτικό δελτίο θα προσθέσει αξία
 • Λογισμικό Newsletter: Χωρίς να τα λάβετε υπόψη, οι εκστρατείες σας είναι πιθανό να χαρακτηριστούν ως spam.
 • Λίστα email ενημερωτικών δελτίων
 • Φόρμα εγγραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον ιστότοπο της εταιρείας
 • Φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο
 • Προσέλκυση συνδρομητών ενημερωτικού δελτίου
 • Δημιουργήστε την πρώτη σας καμπάνια ενημερωτικού δελτίου: Γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες αποστολέα, σχεδιασμός
 • Προεπισκόπηση και αποστολή δοκιμαστικού email
 • Στείλτε το ενημερωτικό σας δελτίο

Find Online by: https://www.canva.com/

 • Επικεφαλίδα
 • Ημερομηνία δημοσίευσης
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Περίληψη
 • Εισαγωγική παράγραφος
 • Λεπτομερείς παράγραφοι
 • Σχετικά με: Πληροφορίες για την εταιρεία (όνομα, δήλωση αποστολής, ημερομηνίες ίδρυσης, μέγεθος εταιρείας.
 • ###: Υποδεικνύει το τέλος του περιεχομένου του δελτίου τύπου

Find Online by: https://www.canva.com/

 • Στόχος της συνάντησης
 • Κατάλογος όλων των θεμάτων που θα συζητηθούν
 • Προσδιορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λήψης αποφάσεων

Find Online by: https://www.canva.com/

 • Ακολουθήστε τα πρότυπα της βιομηχανίας
 • Κρατήστε το σύντομο
 • Λέξεις-κλειδιά
 • Σαφής γλώσσα
 • Δώστε έμφαση στις σχετικές πληροφορίες
 • Καμία χρήση εικόνων
 • Απλή μορφοποίηση

Find Online by: https://www.canva.com/

Πώς να απαντήσετε σε παράπονα πελατών

 • Διαβάστε το παράπονο
 • Ζητήστε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία
 • Εξηγήστε τι μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα
 • Προτείνετε μια εφαρμόσιμη, λεπτομερή λύση
 • Εξηγήστε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία του πελάτη στο μέλλον
 • Προσφέρετε ένα κίνητρο
 • Ενθαρρύνετε την ανταπόκριση του πελάτη
 • Απαντήστε σε τυχόν επιστολές ή ερωτήσεις παρακολούθησης

Συμβουλές

 • Απευθυνθείτε στον πελάτη ονομαστικά
 • Εξετάστε την άποψη του πελάτη
 • Να απαντάτε όσο το δυνατόν συντομότερα και να είστε ευγενικοί και επαγγελματίες

Photo by Nik. Find Online by: https://unsplash.com/photos/zYdYz7JlevE

Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point