Θέμα 3 Τρόπος σύνταξης βιογραφικού και συνοδευτικών επιστολών, συμβουλές για αιτήσεις εργασίας, διαδικασία επικύρωσης προηγούμενων πτυχίων

Εργαλεία & Πόροι για προετοιμασία βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής

Το Europass, είναι ένα ευρέως γνωστό και δωρεάν καλό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία βιογραφικού. Είναι εύκολο στην χρήση και έχετε την επιλογή να το ετοιμάσετε σε 30 διαφορετικές γλώσσες.

Ο ιστότοπος Europass σάς προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε μια Συνοδευτική Επιστολή και να δοκιμάσετε επίσης τις ψηφιακές σας δεξιότητες.

  • Ερευνήστε την εταιρεία στην οποία θέλετε να κάνετε αίτηση.
  • Προσαρμόστε το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή ανάλογα με τον ρόλο για τον οποίο κάνετε αίτηση.
  • Μην κάνετε πολύ μεγάλο το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή.

Επικύρωση προηγούμενων (αλλοδαπών) πτυχίων: Για πολλές θέσεις εργασίας (ειδικά στον δημόσιο τομέα και λιγότερο στον ιδιωτικό τομέα) απαιτείται αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής για κάθε άτομο, Έλληνα ή υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα). Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι ο οργανισμός που ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία.

Αυτή είναι η κύρια διεύθυνση του οργανισμού όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

https://e-doatap.doatap.gr/?lang=en

  • Όλα τα βήματα μπορεί να φαίνονται υπερβολικά στην αρχή, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.
  • Εάν τα πτυχία σας δεν είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά (ή αρχικά στα Αγγλικά) ή στα Γαλλικά, πρέπει να μεταφραστούν στα Ελληνικά.
  • Το Απολυτήριο Λυκείου σας πρέπει να επικυρώνεται με επιστολή από την Πρεσβεία στην Ελλάδα της χώρας όπου εκδόθηκε.