Θέμα 3 Ιστορίες επιτυχίας των γυναικών Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) – παρουσίαση, συζήτηση

Μια ιστορία επιτυχίας είναι μια αφήγηση που δείχνει πώς μια συγκεκριμένη ενέργεια, παρέμβαση ή διαδικασία επηρέασε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξει οριστικά την κατάσταση.

Μια ιστορία επιτυχίας διεγείρει την επιθυμία να διερευνηθούν διαδικασίες, να εφαρμοστούν ιδέες στην πράξη και να αναζητηθούν νέες ευκαιρίες.

Η παρουσίαση ιστοριών επιτυχίας είναι εξαιρετικά σημαντική διότι:

Τραβάει την προσοχή σε ό,τι είναι αποτελεσματικό και σημαντικό.

Ενθαρρύνει τη συμπεριφορά να κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Βοηθά στη διαδικασία απομάθησης αναποτελεσματικών, ξεπερασμένων και περιοριστικών συμπεριφορών.

Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μοιραστούν καλές πρακτικές που μπορεί προηγουμένως να θεωρούσαν ότι απλώς “δεν αξίζει να μοιραστούν”.

Ενθαρρύνει τους ανθρώπους και τις ομάδες να συνεχίσουν να πιέζουν τα όρια.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ENFEM, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Τατιάνα. Η Τατιάνα είναι μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις γυναικών Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) που επέλεξαν την Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ξεκινώντας από το μηδέν και ξεπερνώντας πολλά εμπόδια, η Τατιάνα κατάφερε με την πάροδο του χρόνου να δημιουργήσει τη δική της επιτυχημένη επιχείρηση.

Είστε έτοιμοι να μάθετε πώς τα κατάφερε;

https://www.hippopx.com/en/query?q=success