Θέμα 3 Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων

ΑΟΑΣ τρόπος εκμάθησης: Ακρόαση, Ομιλία, Ανάγνωση, Συγγραφή

Διαφορετικές δεξιότητες για διαφορετικούς σκοπούς:

► Παρουσιάστε μια επιχειρηματική ιδέα

► Συστηθείτε ως επιχειρηματίας

► Επιστρατεύστε κάποιον για το επιχειρηματικό σας σχέδιο

► Αντλήστε πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα από προφορικά και γραπτά κείμενα

Πώς να παρουσιάσετε τη νεοσύστατη επιχείρησή σας σε 3 λεπτά

Πώς να δημιουργήσετε ένα post για να προσλάβετε κάποιον για το επιχειρηματικό σας σχέδιο

Πηγή: shorturl.at/fwxz2
Εικόνα: https://cdn.culturagenial.com/imagens/a-criacao-de-adao.jpg?auto_optimize=low