Θέμα 2 Τα διεθνή Αγγλικά δεν είναι αρκετά για εσάς! Γίνετε περίεργοι!

Εικόνα: https://miro.medium.com/max/1400/1*h8yBT2eTgT44G9BKidkq4w.png

Πόσες γλώσσες χρειάζεστε;

Μητρική γλώσσα

Σχετίζεται με τη μητρική γλώσσα ενός ατόμου, δηλαδή τη γλώσσα που μαθαίνει από τη γέννησή του. Ονομάζεται επίσης κυρίαρχη γλώσσα ή γλώσσα του τόπου καταγωγής.

Γλωσσική και επικοινωνιακή ένταξη

Κοινή Γλώσσα (Lingua Franca)

Μια κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Παραδοσιακά, είναι γνωστή ως εμπορική γλώσσα ή γλώσσα-γέφυρα.

Γλώσσα υποδοχής

Μια δεύτερη γλώσσα που διδάχθηκε μέσα σε ένα μεταναστευτικό πλαίσιο.

Πώς μπορείτε να μάθετε και να επικοινωνήσετε στη γλώσσα υποδοχής;

  • Picture8
    Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα εισαγωγικό μάθημα γλώσσας υποδοχής
  • Picture9
    Μπορείτε να μάθετε μόνοι σας μέσω διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων
  • Picture10
    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία εφαρμογή μετάφρασης (π.χ. Duolingo)

Μαθήματα γλώσσας της χώρας υποδοχής

Αναζητήστε εισαγωγικά μαθήματα στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής σας.

Υπάρχουν δια ζώσης μαθήματα και:

Διαδικτυακοί πόροι για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής

Εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μετάφραση

Δωρεάν εφαρμογές για γλωσσικές μεταφράσεις για Android ή/και iOS

Δείτε περισσότερα σε:

https://www.daytranslations.com/blog/top-10-free-language-translation-apps/

Εικόνα: https://bansalclassesratlam407373191.wordpress.com/2021/09/01/the-four-legs-of-english-lswr-listening-speaking-writing-and-reading/