Θέμα 2 Πώς εφαρμόζεται η σχεδιαστική σκέψη και τι τύποι εργαλείων χρησιμοποιούνται;

Για να εφαρμόσετε τη σχεδιαστική σκέψη στη δική σας εργασία, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλης κλίμακας. Μπορείτε να επιλέξετε να επικεντρωθείτε σε μια πτυχή της διαδικασίας σχεδιαστικής σκέψης. Για παράδειγμα, η διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τους πελάτες σας (ή τους δυνητικούς πελάτες) και να είστε συνειδητά πιο ενσυναισθητικοί.

Για παράδειγμα, αν οι κριτικές που λαμβάνετε δεν είναι πολύ θετικές, μπορείτε να διεξάγετε κάποιες συνεντεύξεις χρηστών για να μάθετε τι λείπει από τους πελάτες σας.

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης θα μπορούσε να είναι η εστίαση στη συνεργατική φύση της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να διοργανώσετε συνεδρίες ιδεοληψίας με εκπροσώπους από διαφορετικές ομάδες. Οι συνεδρίες καταιγισμού ιδεών σε στυλ σχεδιαστικής σκέψης είναι ένας τρόπος για να εργαστείτε πάνω στις στρατηγικές marketing σας.

Η πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου σχεδιαστικής σκέψης μπορεί να είναι ένας τρόπος να παράγετε ιδέες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αν θέλετε να βελτιώσετε μια πτυχή της ομάδας σας ή να σχεδιάσετε νέα στρατηγική κινήτρων για τους υπαλλήλους σας, ένα εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης είναι ένας καλός τρόπος για να προχωρήσετε.

PowerPoint Stock Images

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές προτάσεις για δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να αρχίσετε να εφαρμόζετε τη σχεδιαστική σκέψη.

Αναζητήστε ανάλογη έμπνευση

Power Point stock images

Εργαλεία Σχεδιαστικής Σκέψης

Πρόκειται για τη διαδικασία σκέψης με οπτικούς όρους, πέρα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο. Μέσω της οπτικοποίησης μια ομάδα (ή ένα άτομο) ωθείται να ξεκλειδώσει διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες που παράγουν νέες ιδέες.

Πρόκειται για μια προσέγγιση μέσω της οποίας η ομάδα (ή το άτομο) παρακολουθεί τη διαδρομή του πελάτη από την πρώτη του αλληλεπίδραση με μια εταιρεία ή υπηρεσία μέχρι την πώληση και το πέρας της από τη στιγμή που λαμβάνει την υπηρεσία ή αγοράζει το προϊόν. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η ομάδα παρακολουθεί στενά τις συναισθηματικές αντιδράσεις του πελάτη, τόσο τις υψηλές όσο και τις χαμηλές, και προσδιορίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες του.

Η αλυσίδα αξίας αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που εκτελεί μια εταιρεία για τη δημιουργία και την κυκλοφορία ενός προϊόντος. Η ανάλυση αλυσίδας αξίας περιλαμβάνει την παρατήρηση και την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων που έχει η εταιρεία με τους εταίρους της αλυσίδας αξίας που είναι οποιοιδήποτε εξωτερικοί εταίροι σε αυτή τη διαδικασία. Η προσεκτική εξέταση αυτών των αλληλεπιδράσεων θα καταστήσει δυνατό τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί η αξία για τον πελάτη σε κάθε στάδιο.

Για να διευκολυνθείτε στο στάδιο της ενσυναίσθησης και της έρευνας των πελατών σας, μπορείτε να εξερευνήσετε ένα εργαλείο όπως το Lookback, το οποίο θα σας βοηθήσει να λάβετε και να οργανώσετε τα σχόλιά σας.

Μερικά άλλα εργαλεία που βοηθούν στον καθορισμό των ιδεών σας ή στη μετάβαση στο στάδιο του ιδεασμού μετά τα βήματα της ενσυναίσθησης και του καθορισμού (ή και πριν) είναι τα εργαλεία Boards που παρέχουν έναν ευέλικτο χώρο για να λέτε ιστορίες και να μοιράζεστε ιδέες.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για καταιγισμό ιδεών είναι το Miro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πλατφόρμα για να οπτικοποιήσετε συνεργατικά με την ομάδα σας ή άλλους συναδέλφους και συνεργάτες.