Θέμα 2 Προκλήσεις της Διαχείρισης της Δ&Σ

Source: statista
Source: joblist.com
 • Σύμφωνα με την θεωρία, η έμμεση ή η ασυνείδητη προκατάληψη συμβαίνει όταν ο εγκέφαλός μας κάνει απίστευτα γρήγορες κρίσεις και εκτιμήσεις ανθρώπων και καταστάσεων χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια ψυχολογική διαδικασία. Οι προκαταλήψεις μας επηρεάζονται από το υπόβαθρό μας, το πολιτισμικό περιβάλλον και τις προσωπικές μας εμπειρίες.

Παραδείγματα ασυνείδητης προκατάληψης/ ασυνείδητου στερεοτύπου

 • Το να υποθέτουμε ορισμένες καλές ή κακές εργασιακές ηθικές βάσει της εθνικής καταγωγής ή της θρησκείας του ατόμου
 • Το να υποθέτουμε πως το ένα φύλο είναι πιο ανθεκτικό στο στρες από το άλλο
 • Το να υποθέτουμε χαμηλότερες δεξιότητες/επιτεύγματα με βάση το πανεπιστήμιο από το οποίο έχει κάποιος αποφοιτήσει.
 • Κατανόηση της σημασίας της χρήσης της κατάλληλης γλώσσας κατά την επικοινωνία με και σχετικά με τις διαφορετικές ομάδες – Ο τρόπος για να ξεπεραστεί η πολιτισμική πρόκληση, είναι ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Συμπεριληπτική VS Μη συμπεριληπτική Γλώσσα

 • Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους ανωτέρους ή τους συναδέλφους έχει μεγάλη επιρροή και διαμορφώνει ένα μοντέλο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία στο σύνολό της.

Οι λέξεις έχουν σημασία!

Photo by Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/men-with-adhesive-tape-over-their-mouths-4611696/

Οργανωτικές προκλήσεις

Ερώτηση αναστοχασμού: Μπορείτε να σκεφτείτε πιθανές οργανωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία εταιρεία ή μια οντότητα, οι οποίες τις περιορίζουν από την υιοθέτηση μια Στρατηγικής Δ&Σ;

Βασικά βήματα για την αντιμετώπιση των οργανωτικών προκλήσεων

 • Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων
 • Ευαισθητοποίηση διαφόρων ομάδων
 • Κατανόηση πως η διαφορετικότητα είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής
 • Συμπερίληψη όλων των εργαζομένων
 • Εύρεση της σωστής ισορροπίας παγκόσμιων και τοπικών προοπτικών

Η Δ&Σ - Διαφορετικότητα και η Συμπερίληψη δεν συμβαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη – χρειάζεται χρόνο και δέσμευση!

Παραδείγματα διαχείρισης D&I

 • Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι βασικό προαπαιτούμενο για εργασίες στις οποίες δεν είναι απαραίτητο.
 • Άτομα με προφορά δεν καλούνται σε συνεντεύξεις για εργασία.
 • Τα νέα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δέχονται προσβλητικά αστεία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.
 • Χρήση σαφούς και αμερόληπτης γλώσσας.
 • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με θρησκευτικές πρακτικές / ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κ.λπ.
 • Αυξημένη προσβασιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
 • Ανίχνευση και πρόληψη των διακρίσεων.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην διαχείριση της διαφορετικότητας.
 • Διαφημίσεις εργασίας που ενθαρρύνουν διαφορετικές ομάδες να υποβάλλουν αίτηση.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες διαφορετικών συναδέλφων.
 • Διαχείριση διαφορετικών μορφών οικογένειας και σχέσεων φροντίδας.
 • Διαφορετικές μορφές πληροφόρησης και ειδικές υπηρεσίες για διαφορετικές ομάδες.
Photo by cottonbro: https://www.pexels.com/photo/women-in-black-clothes-in-an-office-7609943/