Θέμα 2 Πληροφορίες για τις άδειες και τα προαπαιτούμενα για εργασία στην Ελλάδα

Έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση, υπό τον όρο ότι πληροίτε τις πρόσθετες απαιτήσεις που ισχύουν για την άσκηση κάθε ξεχωριστού επαγγέλματος

Εάν είστε αιτών άσυλο (αιτών διεθνούς προστασίας) και έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας για διεθνή προστασία και διαθέτετε έγκυρη «κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία» ή «κάρτα αιτούντος άσυλο», τότε έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε μισθωτή εργασία ή σε παροχή υπηρεσιών ή εργασίας.

Πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να έχει εισέλθει στην Ελλάδα για απασχόληση, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με συγκεκριμένο εργοδότη και για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, εφόσον του/της έχει χορηγηθεί σχετική θεώρηση/βίζα. Μια Ελληνική εθνική βίζα προσφέρει δικαιώματα απασχόλησης σε Π.Τ.Χ.

Εντός 90 ημερών θα παρέχεται στους Ουκρανούς πρόσφυγες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προσωρινή προστασία ενός (1) έτους με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις επίσημες ιστοσελίδες με τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες που παρέχονται από την ελληνική κυβέρνηση

α) Άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας

β) Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας

γ) Βίζα με δικαίωμα εργασίας

δ) Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) καθώς και αιτούντες διεθνή προστασία (έξι μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας του Αιτούντος Διεθνή Προστασία). Η άδεια χορηγείται από τις Υπηρεσίες Ασύλου.

ε) Οι Πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης (άρθρο 24, Ν. 3907/2011, ΦΕΚ Α`7) ή πιστοποιητικό μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 78, Ν. 3386/2005) από αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας εργασίας, έχουν και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας εργασίας μπορούν να εργάζονται αποκλειστικά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, στον τομέα της οικιακής εργασίας καθώς και στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και να εργάζονται σε όλη την επικράτεια της χώρας εκτός (Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Κως, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάλυμνος και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

στ) Για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα στην Ελλάδα, άδεια εργασίας αποκλειστικά για τον αγροτικό τομέα μπορεί να ληφθεί μετά από αίτηση του εργοδότη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου κατοικίας του για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ).

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι για να αποκτήσετε εργασία στην Ελλάδα, εκτός από την άδεια εργασίας πρέπει να αποκτήσετε και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (αυτόν τον αριθμό τον παίρνετε από τον ΕΟΠΥΥ την πρώτη φορά που βρίσκεστε απασχολούμενοι στην Ελλάδα)

Στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, του Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία, Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: τηλέφωνο:  213 1516 540 / 025 / 080 ή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο thstathopoulou@ypakp.gr, margiri@ypakp.gr, mbitha@ypakp.gr.