Θέμα 2 Επίλυση Προβλημάτων

Με τη βοήθεια των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων μπορείτε να βρείτε μια αποτελεσματική λύση και την αιτία ενός προβλήματος! Παρόλο που συχνά θεωρείται μια ξεχωριστή δεξιότητα, υποβοηθείται από μια σειρά άλλων συναφών ικανοτήτων.

Τέτοιες ικανότητες είναι:

 • Ενεργητική Ακρόαση
 • Έρευνα
 • Δημιουργητικότητα
 • Επικοινωνία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Οικοδόμηση ομάδας

Κάθε καριέρα σε κάθε επίπεδο απαιτεί την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ως εκ τούτου, η επιτυχής επίλυση προβλημάτων μπορεί επίσης να απαιτεί τεχνικές ικανότητες που είναι ειδικές για την εργασία ή τον κλάδο.

Φωτογραφία του Miguel-á-Padriñán. Βρείτε online: https://www.pexels.com/search/Critical%20Thinking/

Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα να δίνετε μεγάλη προσοχή σε έναν ομιλητή, να κατανοείτε το μήνυμά του και τα γεγονότα που μεταφέρει και να απαντάτε αποτελεσματικά. Αυτή η ιδιαίτερα αξιόλογη δεξιότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας εξασφαλίζει ότι είστε σε θέση να ασχοληθείτε και αργότερα να ανακαλέσετε ακριβείς λεπτομέρειες χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε πληροφορίες, σε αντίθεση με την παθητική ακρόαση, η οποία είναι η πράξη της ακρόασης ενός ομιλητή χωρίς να ανακαλείτε το μήνυμά του.

Ένας ενεργός ακροατής μπορεί:

 • Να δημιουργήσει συνδέσεις
 • Να αναπτύξει εμπιστοσύνη
 • Να προσδιορίσει και να επιλύσει προβλήματα
 • Να αυξήσει την κατανόηση σε διάφορα ζητήματα
 • Να αποφύγει την απώλεια σοβαρών πληροφοριών

Photo by: Mikhail Nilov. Find Online: https://www.pexels.com/search/%20Intercultural%20Fluency/

Η εύρεση μιας απάντησης σε ένα ερώτημα ή μιας λύσης σε ένα πρόβλημα απαιτεί ερευνητικές ικανότητες. Προκειμένου να υποστηρίξετε μια λύση, πρέπει να είστε σε θέση να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με ένα θέμα, να τις αξιολογήσετε και, στη συνέχεια, να αναλύσετε και να κατανοήσετε τις ιδιαιτερότητες. Για να προχωρήσετε στη δουλειά σας, πρέπει να διαθέτετε ερευνητικές ικανότητες, διότι συνδέονται στενά με την ικανότητά σας για αυτο- και αλλότρια δράση.

Χρήσιμα παραδείγματα έρευνας

 • Δημιουργήστε ένα σχεδιάγραμμα
 • Να γνωρίζεις τις πηγές σου
 • Προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης
 • Εξάσκηση
 • Το διαδίκτυο είναι φίλος σου – αλλά να είσαι προσεκτικός και να επιλέγεις αξιόπιστες πηγές

Photo by Lil-Artsy. Find Online by: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-magnifying-glass-1194775/

Η ικανότητα προσέγγισης ενός έργου ή ενός ζητήματος με διαφορετικό τρόπο ή η ικανότητα χρήσης της φαντασίας για την ανάπτυξη ιδεών είναι μερικά παραδείγματα της δημιουργικότητας. Αν είστε δημιουργικοί, προσεγγίζετε τα πράγματα από μια νέα οπτική γωνία και αυτό βοηθά στην επίλυση προβλημάτων. Για να εντοπίσετε ευκαιρίες, μπορείτε να εντοπίσετε τάσεις και να συνδέσετε τις τελείες.

Μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας δημιουργικά εργαλεία:

 • Χρησιμοποίησε ένα σημειωματάριο
 • Δοκίμασε κάτι καινούργιο
 • Άκουσε μουσική
 • Αναζήτησε το κίνητρο
 • Άλλαξε τη δική σου διαδικασία
 • Άλλαξε το περιβάλλον σου
 • Άκουσε την άποψη των άλλων ανθρώπων

Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point

Χρησιμοποιείτε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες όταν δίνετε και λαμβάνετε διάφορους τύπους πληροφοριών. Παρόλο που αυτές οι ικανότητες μπορεί να είναι ένα φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητάς σας, το να μπορείτε να επικοινωνείτε με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και χρήσιμη ικανότητα. Οι προσπάθειές σας να επιτύχετε διάφορους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους θα βοηθηθούν αναμφίβολα από την ενεργό εξάσκηση τεχνικών βελτίωσης της επικοινωνίας με την πάροδο του χρόνου και τη μάθηση από αποτελεσματικούς επικοινωνιολόγους γύρω σας.

Οι ικανότητες είναι αυτές που υποστηρίζουν την ικανότητά σας να επιλέγετε λύσεις σε προβλήματα. Οι ικανότητες αυτές σας επιτρέπουν να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις αφού συγκεντρώσετε όλα τα σχετικά γεγονότα και δεδομένα και λάβετε υπόψη σας διάφορες απόψεις. Η εύρεση όλων των ικανοτήτων που μπορούν να σας βοηθήσουν να ζυγίσετε τις δυνατότητες και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στη λήψη αποφάσεων.

Με τη βοήθεια των ικανοτήτων οικοδόμησης ομάδας, μπορείτε να ενθαρρύνετε κάθε εργαζόμενο να συμβάλλει και να συνεργάζεται στο πλαίσιο μιας ισχυρής ομάδας που έχει κοινό στόχο και ιστορικό επιτυχίας. Κάθε μέλος μιας επιτυχημένης ομάδας αισθάνεται ότι έχει λόγο στον καθορισμό των στόχων και στη διαμόρφωση των σχεδίων δράσης και ότι οι απόψεις του εκτιμώνται.

Photo by Yan-Krukov. Find Online by: https://www.pexels.com/photo/triumphant-colleagues-doinga-fist-bump-7792804/