Θέμα 2 Δεξιότητες marketing για την εκκίνηση μίας επιχείρησης ή για την είσοδο στην αγορά εργασίας

Μια θέση εργασίας στο marketing μπορεί να πάρει πολλές μορφές και απαιτεί από ένα άτομο να έχει ή να αποκτήσει ορισμένες δεξιότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία με την πάροδο του χρόνου. Οι δεξιότητες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. Ενισχύουν την επικοινωνία με τους πελάτες, βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην εξεύρεση των καλύτερων λύσεων, μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές δεξιότητες για το marketing:

 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία
 • Ηγεσία
 • Κριτική σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Προγραμματισμός
 • Οριοθέτηση στόχου

Δημιουργικότητα

Οι διαφημιστές πρέπει να σκέφτονται νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες που απευθύνονται στους πελάτες τους και στο κοινό-στόχο τους, ώστε να μην ατονήσουν. Η ικανότητα να σκέφτονται έξω από το κουτί είναι το κλειδί – από τη σχεδιαστική αίσθηση μέχρι τις διασκεδαστικές ιδέες.

Το να σκέφτεται κανείς δημιουργικά σημαίνει να βρίσκει διαφορετικούς τρόπους για να ξεχωρίζει από τους άλλους που πωλούν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Η δημιουργικότητα συμβαδίζει με τις καινοτομίες, η ικανότητα να “σκέφτεστε έξω από το κουτί” βοηθά να αναγνωρίζετε μια ευκαιρία σε κάθε πρόβλημα και να βρίσκετε καινοτόμες λύσεις.

Παρακολουθήστε το βίντεο «Πώς να διεγείρετε τη δημιουργική διεργασία»:

Επικοινωνία στο Marketing

Γενικά, η αποτελεσματική επικοινωνία διαδραματίζει βασικό ρόλο στο μάρκετινγκ. Βοηθά στη δημιουργία και την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και πελατών. Με τη σωστή επικοινωνία, είναι ευκολότερο να ερευνήσετε την αγορά, να στοχεύσετε σε συγκεκριμένες ομάδες και να κατανοήσετε τις ανάγκες τους.

Για μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ οι διαφημιστές πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας μοναδικής συναισθηματικής σύνδεσης με τους πελάτες.

Η προσπάθεια να τους πείσουν να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και να τους δείξουν πόσο πολύτιμοι και σημαντικοί είναι, θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη οικοδόμηση αυτού του δεσμού.

Μόλις δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός, η εταιρεία θα έχει νέους πιστούς και έμπιστους πελάτες. Ωστόσο, για να είναι βιώσιμη αυτή η σχέση, οι εργαζόμενοι πρέπει να την καλλιεργούν σε συνεχή βάση. Για παράδειγμα, η αποστολή εβδομαδιαίων ή μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, η ενημέρωση για τις πωλήσεις, τις εκπτώσεις και τις προσφορές είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους για τη διατήρηση αυτής της σχέσης.

Source of the photo: https://www.freepik.com/free-photo/graphic-designers-meeting_1006142.htm#query=communication%20skills&position=0&from_view=search

Ηγεσία

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν καλά, να παρακινούν την ομάδα τους, να διαχειρίζονται και να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες, να ακούν τα σχόλια και να επιλύουν με ευελιξία τα προβλήματα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Συμβουλές για την οικοδόμηση δεξιοτήτων ηγεσίας:

 • Ζητήστε περισσότερες ευθύνες: Εάν εργάζεστε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να γίνετε ειδικός, μπορείτε να μοιραστείτε με τον προϊστάμενό σας ότι θέλετε να βελτιώσετε τις ηγετικές σας ικανότητες. Ρωτήστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε – υπάρχουν μελλοντικά έργα που χρειάζονται έναν υπεύθυνο; Υπάρχουν εργασίες στις οποίες μπορείτε να βοηθήσετε τον διευθυντή;
 • Αναλάβετε πρωτοβουλία: Αναζητήστε πέρα από τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της εργασίας σας και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ιδέες και να δεσμευτείτε για καθήκοντα που υπερβαίνουν την καθημερινή ρουτίνα.
 • Επιδιωκόμενες δεξιότητες: Αν έχετε μια συγκεκριμένη δεξιότητα που θέλετε να βελτιώσετε – δημιουργική σκέψη ή επικοινωνία – δημιουργήστε ένα σχέδιο για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορεί να σημαίνει να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, να βρείτε έναν μέντορα για να σας βοηθήσει, να διαβάσετε ένα βιβλίο ή να θέσετε έναν μικρό στόχο που θα σας ωθήσει να βελτιώσετε αυτή τη δεξιότητα.

Κριτική Σκέψη

Κάθε ειδικός στο μάρκετινγκ ή επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει τις πληροφορίες και να λαμβάνει λογικές αποφάσεις αντικειμενικά, χωρίς περιττά συναισθήματα ή προκαταλήψεις. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την εξεύρεση ορθολογικών, σαφών και αιτιολογημένων λύσεων, ενώ παράλληλα κατανοεί τις συνέπειες. Επιπλέον, το άτομο που σκέφτεται κριτικά, είναι σε θέση να υπολογίζει τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων επιλογών και να λαμβάνει μελετημένες αποφάσεις.

Οι κριτικά σκεπτόμενοι πρέπει να βασίζονται στα δεδομένα και να αμφισβητούν τον εαυτό τους: “Υποστηρίζεται το επιχείρημα σε κάθε σημείο από στοιχεία; Και: “Υποστηρίζουν όλα τα στοιχεία το ένα το άλλο για να καταλήξουν σε ένα λογικό συμπέρασμα;

Σύμφωνα με τον Kolb (2008), η διαδικασία της κριτικής σκέψης στο μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία τριών σταδίων. Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός των προκαταλήψεων του ατόμου σχετικά με τις αιτίες ενός προβλήματος ή μιας πιθανής ευκαιρίας. Το δεύτερο βήμα είναι η χρήση εσωτερικών ερευνητικών δεδομένων για να αμφισβητηθεί κατά πόσον οι ίδιες υποθέσεις είναι ακριβείς και βασίζονται σε γεγονότα. Το τρίτο βήμα είναι η διερεύνηση νέων ιδεών σχετικά με την πραγματική πηγή του προβλήματος και τις πιθανές λύσεις.

Επίλυση Προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική και η κριτική σκέψη συνδυάζονται για την εξεύρεση λύσεων. Ο ειδικός στο μάρκετινγκ ή ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα και να βρίσκει τις καλύτερες λύσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικά του λάθη. Κοινά χαρακτηριστικά αυτής της δεξιότητας – ικανότητας είναι να μπορεί κάποιος να επιδεικνύει πρωτοβουλία, να παρατηρεί την κατάσταση, να λαμβάνει αποφάσεις, να είναι πειστικός και να διαπραγματεύεται όταν χρειάζεται.

Η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων βοηθά να βλέπει κανείς την κατάσταση και να την αναλύει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να επιλύει διαφωνίες μεταξύ συγκρουόμενων μερών.

Source of the picture: https://pixabay.com/photos/problem-solution-help-support-2731501/

Δεξιότητες Προγραμματισμού

Οι δεξιότητες προγραμματισμού περιλαμβάνουν την ικανότητα διαχείρισης του εαυτού ή/και των άλλων, καθώς και των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και των γύρω συνθηκών, για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Ιδιαίτερα χρήσιμη στο μάρκετινγκ, καθώς αυτό το είδος δεξιότητας περιλαμβάνει ποικίλες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, του μάρκετινγκ, της παραγωγής κ.λπ., ο μελλοντικός διαφημιστής ή επιχειρηματίας πρέπει να έχει ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού. Καλό είναι να θέτει μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.

Ορισμένες συμβουλές για τη διαχείριση χρόνου:

 • Προτεραιότητες – ιεραρχήστε τις εργασίες. Συνιστάται να διαθέσετε περισσότερο χρόνο για εργασίες υψηλής προτεραιότητας και να προχωρήσετε στις λιγότερο σημαντικές.
 • Στόχοι – θέστε στόχους για κάθε εβδομάδα (στην αρχή της εβδομάδας) για να διατηρήσετε την αποδοτικότητα.
 • Σχέδια – προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δραστηριοτήτων.
 • Προγράμματα – η εκπόνηση προγραμμάτων για κάθε μήνα, εβδομάδα και εργάσιμη ημέρα θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερης διαχείρισης του χρόνου.

Δεξιότητες Οριοθέτησης Στόχου

Ένας στόχος marketing είναι ένας συγκεκριμένος και μετρήσιμος αντικειμενικός σκοπός που συμβάλλει στην επίτευξη ευρύτερων επιχειρηματικών στόχων. Οι στόχοι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και να οδηγούν σε πρόοδο. Το πιο χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό των στόχων μάρκετινγκ είναι η διενέργεια ανάλυσης SWOT για κάθε σχετικό με την αγορά προϊόν που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ (Wang, 2011).

Συνήθεις επιχειρηματικοί στόχοι που οι διαφημιστές μπορεί να θέλουν να πετύχουν:

 • Αύξηση των πωλήσεων
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας
 • Επέκταση του μεριδίου αγοράς
 • Δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Είσοδος σε νέες αγορές ή περιοχές
 • Προσέγγιση νέων ομάδων κοινού ή δημογραφικών ομάδων
 • Αύξηση των εσόδων
 • Εξασφάλιση κεφαλαίων
 • Μεγιστοποίηση των κερδών

Διαβάστε περισσότερα για την ανάλυση SMART ώστε να θέσετε τους δικούς σας στόχους: https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

Source of the picture: https://www.freepik.com/free-vector/smart-goals-setting-diagram-template_1430853.htm#query=setting%20goals&position=15&from_view=search

Δωρεάν Εργαλεία Marketing

Πέρα από τις δεξιότητες μάρκετινγκ, οι οποίες είναι σημαντικές για την έναρξη της δικής σας επιχείρησης ή/και την είσοδό σας στην αγορά εργασίας, είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τα δωρεάν εργαλεία μάρκετινγκ που μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε τη στρατηγική μάρκετινγκ.

Ακολουθεί μία σειρά ορισμένων δωρεάν εργαλείων marketing για μικρές επιχειρήσεις:

 • Canva
 • Buffer
 • Google Analytics
 • MailChimp
 • Hotjar
 • Hemingway

Για να βρείτε περισσότερα δωρεάν εργαλεία marketing, δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://buffer.com/library/free-marketing-tools/

Source of the picture: https://www.freepik.com/free-photo/web-design_28096372.htm#page=2&query=marketing%20tools&position=16&from_view=search&track=sph

Το Canva, που ξεκίνησε το 2013, είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμού και δημοσίευσης με αποστολή να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να σχεδιάζουν οτιδήποτε και να δημοσιεύουν οπουδήποτε. Το Canva χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραφικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεων, αφισών, βίντεο, εγγράφων και άλλου οπτικού περιεχομένου. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία σχεδίων από κάποιον μόνο του ή και μαζί με άλλα άτομα. Δεν απαιτείται εμπειρία στο σχεδιασμό και είναι διαθέσιμο δωρεάν. Για απεριόριστες δυνατότητες, διατίθενται πακέτα επί πληρωμή (Canva, 2022)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.canva.com/

Το Buffer είναι ένα πολυλειτουργικό εργαλείο λογισμικού μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Το κύριο χαρακτηριστικό του Buffer είναι η δυνατότητα προετοιμασίας και προγραμματισμού μηνυμάτων για κοινοποίηση σε πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter, το LinkedIn και το Pinterest. Αυτό το εργαλείο βοηθάει στον εύκολο προγραμματισμό των δημοσιεύσεων, στη δημιουργία εκστρατειών και στη συνέχεια στην ανάλυσή τους. Το Buffer έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συνδέσει πολλούς λογαριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://buffer.com/

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google και παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου, επί του παρόντος ως πλατφόρμα εντός του εμπορικού σήματος Google Marketing Platform (Wikipedia, 2022). Το εργαλείο αυτό επιτρέπει να βλέπει κάποιος την προέλευση της παραγόμενης κίνησης. Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι μια συγκεκριμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσέλκυσε μεγάλη επισκεψιμότητα και στη συνέχεια να διαμορφώσει ανάλογα τις μελλοντικές καμπάνιες (Κοπανάκης, 2018).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Το Mailchimp είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το εργαλείο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει κουμπιά κοινής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξατομικευμένες φόρμες επικοινωνίας, πρότυπα για επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. Προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής σε 2000 συνδρομητές περίπου 12.000 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Κοπανάκης, 2018).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://mailchimp.com/

Source of the picture: https://www.freepik.com/free-vector/
creative-design-icons-flat-set-with-camera-mouse-digitizer-laptop_4425905.htm#page=2&query=marketing%20tools&position
=0&from_view=search&track=sph

Το Hotjar είναι το εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπό σας. Πρόκειται για ένα εργαλείο κατανόησης της εμπειρίας του προϊόντος που παρέχει δεδομένα ανάλυσης συμπεριφοράς και ανατροφοδότησης για να σας βοηθήσει να συμπάσχετε και να κατανοήσετε τους πελάτες σας μέσω εργαλείων όπως Heatmaps, καταγραφές συνεδριών, έρευνες και ένα widget ανατροφοδότησης. Το Hotjar συνδυάζει τις γνώσεις σχετικά με την εμπειρία προϊόντος, την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και τα σχόλια των πελατών για να σας βοηθήσει να δείτε τι συμβαίνει στον ιστότοπό σας και γιατί (Hotjar, 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.hotjar.com/

Το Hemingway είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που συμβάλλει στη βελτίωση της γραμματικής, της δομής των προτάσεων, της ευχέρειας και του συνολικού ύφους. Είναι ιδανικό για marketing περιεχομένου, ηλεκτρονικά βιβλία, παρουσιάσεις ή άλλες εργασίες. Το Hemingway Editor θα επισημάνει (με κίτρινο και κόκκινο χρώμα) τα σημεία όπου η γραφή είναι πολύ πυκνή και θα προσπαθήσει να αφαιρέσει περιττές λέξεις ή να χωρίσει την πρόταση στα δύο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο αναγνώστης θα εστιάσει στο μήνυμα. (Hemingway, 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://hemingwayapp.com/

Source of the picture: https://www.freepik.com/free-photo/
grammar-word-chalkboard-with-school-supplies_27606600.htm#query=grammar&position
=0&from_view=search&track=sph