Θέμα 2 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες περιγράφουν την ικανότητα χρήσης διαφόρων εργαλείων (υπολογιστής, touchpad, smartphone κ.λπ.), εφαρμογών και προγραμμάτων για την ανάκτηση, την επεξεργασία ή/και την παραγωγή περιεχομένου και, επομένως, τις ικανότητες χρήσης των τεχνολογιών για εργασία, αναψυχή και επικοινωνία με εξοικείωση και κριτική σκέψη.

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι στοιχειώδεις δεξιότητες πληροφορικής που χρειάζεται ο καθένας για τη ζωή και την εργασία του, όπως:

  • Ενεργοποίηση μιας συσκευής
  • Χρήση των χειριστηρίων και του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του πληκτρολογίου, του ποντικιού και της οθόνης αφής.
  • Χρήση επιλογών προσβασιμότητας σε μια συσκευή (π.χ. αλλαγή του επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης, μεγέθυνση ή σμίκρυνση του κειμένου και των εικόνων κ.λπ,).
  • Χρήση της αρχικής οθόνης μιας συσκευής, π.χ. βρίσκοντας το σωστό εικονίδιο της εφαρμογής ή του προγράμματος που χρειάζεται.
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σύνδεσης Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κωδικού πρόσβασης.
  • Διατήρηση των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων σύνδεσης με ασφάλεια και κατανόηση ότι δεν πρέπει ποτέ να τα διαμοιράζονται με κανέναν.
  • «Άνοιγμα» ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και χρήση του προγράμματος περιήγησης ώστε να εντοπιστεί και να «ανοιχθεί» ένας ιστότοπος.
Source: https://www.oberlo.com/statistics/browser-market-share#:~:text=In%20other%20words%2C%20more%20than,percent%20and%203.15%20percent%2C%20respectively.

Τι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες