Θέμα 11 Διαπολιτισμική Ευχέρεια

Να μπορεί κανείς να επικοινωνεί με άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από το δικό του. Αυτό βοηθάει τα άτομα και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους να είναι επιτυχημένοι σε έναν ποικιλόμορφο εργασιακό χώρο.

Πολιτισμική ευχέρεια σημαίνει εξοικείωση με:

  • πολιτισμό και τη φύση τους
  • πώς λειτουργούν
  • τους τρόπους με τους οποίους διαπλέκονται με τις σχέσεις μας σε περιόδους σύγκρουσης και αρμονίας.

Πολιτισμική ευχέρεια σημαίνει επίγνωση διαφόρων διαστάσεων του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Κολεγίων και Εργοδοτών, η δεξιότητα της διαπολιτισμικής ευχέρειας περιλαμβάνει την ικανότητα να είναι κάποιος σε θέση:

  • Να εκτιμά, να σέβεται και να μαθαίνει από διαφορετικές κουλτούρες, φυλές, ηλικίες, φύλα, σεξουαλικούς προσανατολισμούς και θρησκείες
  • Να επιδεικνύει διαφάνεια, συμμετοχικότητα, ευαισθησία και ικανότητα να αλληλεπιδρά με σεβασμό με όλους τους ανθρώπους
  • Να κατανοεί τις διαφορές των ατόμων
Find by: Stock Image Library, Microsoft 365 Power Point