Θέμα 10 Διαχείριση Καριέρας

Οι δεξιότητες διαχείρισης καριέρας είναι ικανότητες που βοηθούν τα άτομα να:

  • Να αναγνωρίζουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους
  • Να αναπτύξουν εκπαιδευτικούς στόχους καριέρας
  • Να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν τη καριέρα τους