Θέμα 1 Ορολογία και νομικά πλαίσια της εθνικής αγοράς εργασίας

Στην Ελλάδα, υπάρχει ως ένα βαθμό, εργασία εκτός του νομικού πλαισίου για την οποία μπορεί να προσφερθεί αποζημίωση χωρίς γραπτή σύμβαση και σε μετρητά. Αυτή είναι μια γενική γνώση και αναφέρεται εδώ για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων. Η εργασία στον ιδιωτικό τομέα διαφέρει από την εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας (μπλοκάκι), ένας όρος που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να περιγράψουν αυτό το είδος εργασίας.

Υπάρχουν νόμοι που ορίζουν τη σχέση εργαζόμενου και εργοδότη.

Η ελληνική εργατική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που παρέχουν άδεια μητρότητας και πατρότητας για έγκυες γυναίκες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραλλαγές ανάλογα με το αν μια γυναίκα εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τις γυναίκες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιοκτήτριες επιχείρησης, καθώς δεν εξαρτώνται από έναν εργοδότη.

Σε περίπτωση ασθενείας ή τραυματισμού, ο νόμος ορίζει πως είναι σπουδαίος λόγος αποχής του εργαζομένου από την εργασία του (Α.Π. 308/59 – Π.Κ. 15/61 – Α.Π. 385/64 – Εφ. Πειραιώς 917/96 κ.λπ.) καθώς και ένα ατύχημα, εργατικό ή μη, τραυματισμός ή αναπηρία (Εφετείο Πειραιά 917/96, Άρειος Πάγος 1767/85).