Θέμα 1 Ορισμός της διαχείρισης της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (Δ&Σ/D&I)

Photo by Christina Morillo: https://www.pexels.com/photo/three-women-sitting-beside-white-table-1181616/

Η διαφορετικότητα μπορεί να οριστεί ως το εύρος των ανθρώπινων διαφορών, αποτελούμενο από πολυάριθμους ορατούς και μη ορατούς λόγους όπως το φύλο, η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η ιθαγένεια και πολλά άλλα (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Διαφορετικότητα είναι η συνθήκη όπου κάτι έχει ή να αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία. ποικιλομορφία ειδικά: η συμπερίληψη διαφορετικών τύπων ανθρώπων σε μια ομάδα ή οργανισμό (Λεξικό Merriam-Webster)

Η διαφορετικότητα περιλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους διαφέρουν οι άνθρωποι, και συμπεριλαμβάνει όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που κάνουν ένα άτομο ή μια ομάδα να διαφέρει από μια άλλη […] Περιλαμβάνει επίσης διαφορετικές ιδέες, προοπτικές και αξίες (Γλωσσάρι όρων)

Λέξη-κλειδί: διαφορετικό

Κατανόηση και εκτίμηση της αλληλεξάρτησης της ανθρωπότητας, των πολιτισμών και του φυσικού περιβάλλοντος

Αμοιβαίος σεβασμός για ιδιότητες και εμπειρίες που είναι διαφορετικές από τις δικές σας

Κατανόηση ότι η διαφορετικότητα περιλαμβάνει όχι μόνο τρόπους ύπαρξης αλλά και τρόπους γνώσης

Αναγνώριση ότι οι προσωπικές, πολιτιστικές και θεσμοθετημένες διακρίσεις δημιουργούν και συντηρούν προνόμια για ορισμένους, ενώ δημιουργούν και συντηρούν μειονεκτήματα για άλλους

Οικοδόμηση συμμαχιών μεταξύ των διαφορών, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων

→ Η νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/EC) και η οδηγία της ΕΕ για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/EC) ορίζουν ότι η διαφορετικότητα περιλαμβάνει έξι διαστάσεις: Ηλικία – Φυσικές ικανότητες/αναπηρία – Πολιτισμός – Φύλο – Θρησκεία – Σεξουαλικός προσανατολισμός

 

Αποδεχόμενοι έναν ευρύτερο και βαθύτερο ορισμό της διαφορετικότητας, πρέπει να εξετάσετε εάν έχετε προχωρήσει πέρα ​​από την παρατήρηση μόνο των παραδοσιακών διαφοροποιητών όπως η φυλή, το φύλο και η εθνικότητα

Αναστοχασμός / Συζήτηση

 • Ο οργανισμός σας περιλαμβάνει εργαζομένους με αναπηρία, διαφορετικών γενεών, από ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά υπόβαθρα;
 • Επιτρέπει στους εργαζόμενους να είναι ανοιχτοί σχετικά με τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, τις κουλτούρες, τις πολιτικές απόψεις και τις θρησκείες τους;
Photo by Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/photo/woman-in-orange-tank-top-sitting-on-black-wheelchair-4064696/

Κύρια μοντέλα διαφορετικότητας

3 βασικοί όροι και πώς διαφέρουν

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Συμπερίληψη σημαίνει ότι όλα τα μέλη μιας κοινωνίας έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, άτομα από όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλα τα υπόβαθρα εκτιμώνται και χαίρουν σεβασμού και η φωνή όλων ακούγεται και έχει σημασία.
 • Η ύπαρξη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας δεν σημαίνει αυτομάτως και την ύπαρξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

 • Ενεργός συμπερίληψη σημαίνει να δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης.
 • Πρακτικά σημαίνει αυτό:
  • Επαρκής εισοδηματική στήριξη
  • Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
  • Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η ύπαρξη μιας συμπεριληπτικής αγοράς εργασίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 • Η αγορά εργασίας είναι συμπεριληπτική όταν όλοι όσοι είναι σε ηλικία εργασίας μπορούν να συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία, ιδιαίτερα τα ευάλωτα και μειονεκτούντα άτομα

Η διαφορετικότητα είναι γεγονός, η ένταξη είναι μια δράση.

Αναστοχασμός / Συζήτηση

Ποια οφέλη μπορείτε να σκεφτείτε από την εφαρμογή πρακτικών Δ&Σ σε έναν οργανισμό;

Photo by Matheus Bertelli: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-each-other-3321797/

Οφέλη της Δ&Σ σε έναν οργανισμό

Δημιουργικότητα και Καινοτομία

Η καινοτομία απαιτεί μια νέα προοπτική και ένα καλά διαχειριζόμενο διαφορετικό εργατικό δυναμικό που μπορεί να παράξει δημιουργικότητα και δυναμικές επιχειρηματικές λύσεις.

Ποικιλία απόψεων

Ένα ποικίλο εργατικό δυναμικό που αισθάνεται άνετα όταν επικοινωνεί διαφορετικές απόψεις παρέχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή ιδεών και εμπειριών. Η ποικιλομορφία ενισχύει τη διευρυμένη και καινοτόμα σκέψη και την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.

Δεξαμενή ταλέντων

Μια συμπεριληπτική και ποικιλόμορφη επιχείρηση θα προσελκύει ταλαντούχους, φιλόδοξους και παγκοσμίου φήμης επαγγελματίες. Μια ποικιλόμορφη δεξαμενή ταλέντων επιτρέπει σε έναν οργανισμό να προσελκύει και να διατηρεί τα καλύτερα ταλέντα.

Αυξημένη Προσαρμοστικότητα

Η διευρυμένη βάση δεξιοτήτων ενισχύει τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν προσαρμοστικότητα, που σημαίνει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εκτέλεση.

Εργοδότης Επιλογής

Σε έναν ποικίλο χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν παρακινημένοι και πιστοί όταν αισθάνονται ότι τους σέβονται και τους εκτιμούν για τη συνεισφορά τους.

Πιο Αποτελεσματική Εκτέλεση

Οι διαφορετικές ομάδες είναι πιο παραγωγικές και έχουν καλύτερες επιδόσεις, μέσω της έμπνευσης προσφέρουν τις υψηλότερες ικανότητές τους.

Νέοι Πελάτες και Αγορές

Διαφορετικές ομάδες σε έναν οργανισμό έχουν ευκαιρίες να καλύψουν νέες αγορές, αναδυόμενες αγορές με βάση την κατανόησή των εργαζομένων για συγκεκριμένες ομάδες και πολιτιστικά υπόβαθρα.

Βελτιωμένη Εικόνα του Οργανισμού

Ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό μπορεί να βελτιώσει τις απόψεις των πελατών για τον συγκεκριμένο οργανισμό και τις υπηρεσίες ή τα προιόντα του. Διαφορετικοί οργανισμοί, αποδεικνύουν στους πελάτες πως είναι συμπεριληπτικοί, ανοιχτόμυαλοι, καινοτόμοι και στραμμένοι προς το μέλλον.

Photo by Vinicius Altava: https://www.pexels.com/photo/people-lying-on-concrete-stairs-2675757/