Θέμα 1 Κριτική Σκέψη

Η ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών, των γεγονότων, των αποδείξεων, των παρατηρήσεων και των επιχειρημάτων, προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση, είναι γνωστή ως κριτική σκέψη. Ο ορισμός της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει μια λογική, σκεπτικιστική και αντικειμενική διερεύνηση των πραγματικών στοιχείων.

  • Αυτο-κατεύθυνση
  • Αυτο-διαχείριση
  • Αυτο-έλεγχος
  • Αυτο-διορθωτική σκέψη

Μην πιστεύεις το οτιδήποτε διαβάζεις

Πάντα να διαβάζεις και να μελετάς

Επέλεξε αξιόπιστες πηγές

Πραγματοποίησε την έρευνα σου

Φωτογραφία από pixabay. Βρείτε ηλεκτρονικά: https://www.pexels.com/photo/battle-board-game-castle-challenge-277124/