Θέμα 1 Κατανόηση της Επικοινωνιακής Ικανότητας

Επικοινωνιακή Ικανότητα (Berruto, 1974)

Επικοινωνιακή Ικανότητα

Γλωσσολογική

Ικανότητα παραγωγής και ερμηνείας προφορικών σημάτων

Περιλαμβάνει: φωνολογική (ικανότητα παραγωγής και αναγνώρισης ήχων),συντακτική (ικανότητα σχηματισμού προτάσεων), σημασιολογική (ικανότητα παραγωγής και αναγνώρισης νοημάτων), κειμενική (ικανότητα συναρμολόγησης και ενσωμάτωσης προτάσεων σε γλωσσικό πλαίσιο).

Παρα-γλωσσολογική

Ικανότητα διαμόρφωσης ορισμένων χαρακτηριστικών του σημαίνοντος, όπως η έμφαση και ο ρυθμός προφοράς, η σιωπή καθώς και η παρεμβολή γέλιου, επιφωνημάτων κ.λπ.

Κινητική

Ικανότητα επικοινωνίας μέσω χειρονομιών (νεύματα, μίμηση, κινήσεις του προσώπου, των χεριών ή του σώματος, στάσεις κ.λπ.).

Προσεγγιστική

Ικανότητα μεταβολής των χωρικών στάσεων και των διαπροσωπικών αποστάσεων της επικοινωνιακής πράξης – όπως το άγγιγμα, η επαφή ή όχι – χειρισμός αποστάσεων που έχουν πολιτισμικά καθορισμένα νοήματα.

Εκτελεστική

Ικανότητα να ενεργεί κοινωνικά διαμορφώνοντας την επικοινωνία σύμφωνα με την πρόθεσή της.

Πραγματικιστική

Ικανότητα χρήσης λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην κατάσταση και στις δικές του προθέσεις.

Κοινωνικο-πολιτισμική

Ικανότητα αναγνώρισης κοινωνικών ρόλων και καταστάσεων, αντιλαμβανόμενη τα νοήματα ως πολιτισμικά και κοινωνικά δεσμευμένα

Πώς να ακουστείτε έξυπνοι στην TEDx ομιλία σας από τον Will Stephen

Εικόνα: https://ensinotec.com/diversidade-cultural-na-escola/