Κεφάλαιο 2 Marketing

Πηγή της εικόνας: https://www.freepik.com/free-vector/digital-marketing-concept-with-online-advertising-media-symbols-flat_7378401.htm#query=marketing%20strategy&position=25&from_view=search