Κεφάλαιο 2 Οριζόντιες Δεξιότητες

Οι οριζόντιες δεξιότητες, γνωστές και ως κοινές δεξιότητες ή βασικές δεξιότητες, είναι δεξιότητες που εφαρμόζονται σε όλα τα επαγγέλματα.

Φωτογραφία από pixabay. Βρείτε ηλεκτρονικά: https://www.pexels.com/photo/clear-light-bulb-on-black-surface-356043/