Κεφάλαιο 1 Σχεδιαστική Σκέψη

Φωτογραφία από Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/photo/thoughtful-architect-in-eyeglasses-studying-building-plan-on-computer-screen-4491460/