Κεφάλαιο 1 Διαχείριση της διαφορετικότητας και συμπερίληψη (Diversity management and inclusion (D&I)) στο χώρο εργασίας: τι είναι και γιατί είναι επωφελές;