Βιβλιογραφικές Αναφορές

Action Finance Initiative, Impact Assessment and Client Satisfaction Survey, 2021

https://www.afi.org.gr/AFI%20IMPACT%20ASSESSMENT%202021.pdf

Codification of Legislation on the entry, residence and social integration of third-country nationals on Greek territory, Ministry of Foreign Affairs https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/codification_of_legislation_en.pdf

Eures, Information on the Greek Job Market

https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/labour-market-information/labour-market-information-greece_el

European Union Agency for Fundamental Rights

Article 32, Prohibition of Child Labour and protection of young people at work

ildren%20is%20prohibited

Labor Exploitation

https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour

European Website on Integration

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/law-42512014-immigration-social-integration-code-and-other-provisions_en#:~:text=The%20Law%20no%204251%20published,integration%20in%20the%20Hellenic%20Republic.

Employability Guide for Greece, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide_online.pdf

Hellenic Republic, Ministry of Labour and Social Affairs, Individual Employment Relations

https://ypergasias.gov.gr/en/labour-relations/individual-employment-relations/frequently-asked-questions/

Kiss L, Zimmerman C. Human trafficking and labor exploitation: Toward identifying, implementing, and evaluating effective responses. PLoS Med. 2019 Jan 29;16(1):e1002740. doi: 10.1371/journal.pmed.1002740. PMID: 30695040; PMCID: PMC6350954. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6350954/

Population and Housing Census, 2021, Greek Statistical Agency

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous

Spaidiotis Kostas, “ Greek labour law in a nutshell”,KPSY Law Office, Employment Law,

http://www.kpsy.gr/index.php/publications/employment/24-greek-law-labour-law-in-a-nutshell

List of Legal Help for Migrants, Athens, Thessaloniki, Patras (in Greek)

http://www.learnaboutgreece.gr/greek/section6-3.php

UNCHR, Help desk, Greece (available information in other languages)

https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-employment

UNCHR Policy on Age, Gender and Diversity, Manual and Guideline, 2019

https://reliefweb.int/report/world/unhcr-policy-age-gender-and-diversity?gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC06a14xIyUFwKieS5nv4SLvIwqVu9W7FLPR3ePbUnlseRUgv9Y3i7EEaAgREEALw_wcB

Greek

Αναφορά, Σοβαρή Εργασιακή Εκμετάλλευση Εργαζομένων που μετακινούνται εντός της ΕΕ ή μεταναστεύουν στην ΕΕ

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_el.pdf

Επιθεώρηση Εργασίας, Ανεξάρτητη Αρχή, Ατομική Σύμβαση Εργασίας (Independent Labor Inspectorate,Individual Work Contract)

https://www.sepe.gov.gr/ergasiakes-scheseis/ergazomenoi-ergasiakes-scheseis/dikaiomata-ergazomenoi-ergasiakes-scheseis/atomiki-symvasi-ergasias/

Καταγγελία, Επιθεώρηση Εργασίας (Reporting to the Independent Labor Inspectorate)

https://www.sepe.gov.gr/ergasiakes-scheseis/ergazomenoi-ergasiakes-scheseis/katangelia2/katangelia-2/

Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/atomikes-ergasiakes-sxeseis/symvasi-exartimenis-ergasias/