Ενότητα 5: Διαπολιτισμικές Σχέσεις

Last updated: 31 Μαρτίου, 2023

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η τρέχουσα ενότητα στοχεύει:

  • Στην παροχή μιας επισκόπησης των ελληνικών αξιών, των τρόπων συμπεριφοράς και των συνηθισμένων συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.
  • Στην παροχή κάποιου πλαισίου και πληροφοριών σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό από την οπτική γωνία ενός ξένου, ώστε να εξοικειωθούν οι μη Έλληνες με την ελληνική κοινωνία και τις λειτουργίες, τις αξίες και τις συνήθειές της.
https://www.pexels.com/el-gr/photo/800752/

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων