Ενότητα 4: Νομικό Πλαίσιο Απασχόλησης στην Ελλάδα

Last updated: 31 Μαρτίου, 2023

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  • Να παρέχει μια προεπισκόπηση του νομικού πλαισίου απασχόλησης στην Ελλάδα, χρήσιμων όρων και διατάξεων ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την αναζήτηση εργασίας και την εργασία στην Ελλάδα
  • Να προσφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις, ώστε οι Π.Τ.Χ να μπορούν επίσης να διεξάγουν τη δική τους έρευνα
https://www.pexels.com/el-gr/photo/2740956/

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων