Ενότητα 3: Πρακτικά βήματα για την έναρξη μιας επιχείρησης με βάση ιστορίες επιτυχίας

Last updated: 31 Μαρτίου, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο:

  • Να παράσχει πληροφορίες στους πολίτες τρίτων χωρών (ΠTX) σχετικά με τον τρόπο έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
  • Να γνωστοποιήσει και να επισημάνει ορισμένα βήματα και συμβουλές σχετικά με την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μαζί με το νομικό πλαίσιο.
  • Να παρουσιάσει τις σχετικές γνώσεις για την προετοιμασία και την ανάπτυξη της επιχείρησης καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης, με βάση επιχειρηματικές ιστορίες επιτυχίας.