Ενότητα 2: Branding

Last updated: 31 Μαρτίου, 2023
https://depositphotos.com/47634881/stock-illustration-branding-concept.html

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ενότητας είναι:

  • Να παρέχει μια επισκόπηση του τι είναι η σχεδιαστική σκέψη
  • Να εξηγήσει τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης
  • Να προσφέρει εργαλεία και παραδείγματα για την εφαρμογή της μεθόδου σχεδιαστικής σκέψης.
  • Να αναπτύξει τις γνώσεις στρατηγικών μάρκετινγκ για την έναρξη δικής του επιχείρησης ή την είσοδο στην αγορά εργασίας.
  • Να αναπτύξει μια καλύτερη κατανόηση των κύριων εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία επιτυχημένης στρατηγικής marketing.
  • Να συμβάλλει στην αύξηση των γνώσεων της ομάδας στόχου ως προς τις δεξιότητες marketing για την έναρξη δικής τους επιχείρησης ή την είσοδο στην αγορά εργασίας και να τις βελτίωση αυτών.
  • Nα συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων της ομάδας στόχου σε σχέση με δωρεάν εργαλεία marketing για την ανάπτυξη στρατηγικής marketing.