Ενότητα 2: Διαχείριση της διαφορετικότητας και συμπερίληψη

Last updated: 20 Ιουνίου, 2023

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις έννοιες της Δ&Σ και παρουσίαση των επωφελών επιδράσεων της διαχείρισης αυτών
  • Κατανόηση της διαχείρισης της Δ&Σ στους Οργανισμούς – πως λειτουργεί και ποιες προκλήσεις εμφανίζονται κατά την διαδικασία
  • Θέση των βάσεων για την δημιουργία και την διατήρηση της κουλτούρας της Δ&Σ στον Οργανισμό
  • Συζήτηση των προκλήσεων της Δ&Σ και της διαχείρισής αυτών από προσωπική και οργανωτική σκοπιά, ανταλλαγή εμπειριών
  • Κατανόηση της διαχείρισης της Δ&Σ σε Οργανισμούς – πως λειτουργεί και ποιες προκλήσεις εμφανίζονται κατά την διαδικασία
  • Εύρεση πρακτικών ιδεών για την εφαρμογή πρακτικών Δ&Σ στον οργανισμό
  • Κατανόηση συγκεκριμένων ενεργειών που πρέπει να αναλάβουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των γυναικών ΠΤΧ
Photo by Gotta Be Worth It: https://www.pexels.com/photo/people-sitting-919190/