Ενότητα 1: Βασικές δεξιότητες στην Επιχειρηματικότητα και στην Απασχόληση

Last updated: 31 Μαρτίου, 2023
https://federicabordoni.com/byfaith-magazine

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις επτά διαστάσεις της Επικοινωνιακής Ικανότητας.
 2. Παρακίνηση των γυναικών ΥΤΧ να αναγνωρίσουν τη σημασία της χρήσης όχι μόνο της διεθνούς αγγλικής γλώσσας αλλά και της γλώσσας υποδοχής.
 3. Εκπαίδευση δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας που εφαρμόζονται σε εργασιακά πλαίσια.
 4. Ικανότητα συζήτησης και ανάλυσης διαπολιτισμικών πλαισίων μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων παρατήρησης και ενσυναίσθησης.
 5. Ανάπτυξη βαθιάς κατανόησης της έννοιας των βασικών όρων στις κοινωνικές δεξιότητες.
 6. Παροχή ευρέος φάσματος δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε όλα τα είδη θέσεων εργασίας
 7. Κατανόηση των απαραίτητων βημάτων για την ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς αυτοπεποίθησης στις καθημερινές προκλήσεις.
 8. Ανάπτυξη αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 9. Κατάκτηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων
 10. Παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών για τη χρήση ψηφιακών συσκευών, διαφόρων εφαρμογών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και δικτύων για την πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών.
 11. Παροχή μιας επισκόπηση για την ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων